L’Alcúdia de Crespins finalitza el període d’informació pública del nou PGOU

L’Ajuntament ja ha contestat a totes les al·legacions presentades i elevarà el document urbanístic a la Generalitat Valenciana

L’Alcúdia de Crespins ja ha finalitzat el període d’informació pública del Pla General d’Ordenació Urbana contestant a totes les al·legacions presentades que ara s’incorporaran als documents integrants del PGOU per a la seua remissió a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Com han explicat des de l’Ajuntament, en el passat ple ordinari de 29 de juliol “es va aprovar per unanimitat l’informe d’al·legacions a la informació pública del pla general presentat per l’equip redactor”. D’aquesta forma, les al·legacions presentades al PGOU per particulars, empreses, organismes públics, així com pels partits polítics amb representació al Consistori han estat resoltes després del període d’informació pública.

Així mateix, i com ha informat, dins del document que s’adreçarà a la Generalitat Valenciana també “s’incorporarà una delimitació de les activitats industrials que es poden implantar en el municipi”. D’aquesta forma es fa efectiva la voluntat plenària manifestada el passat 3 de juny amb l’aprovació d’una moció recolzada per tots els grups polítics que mostrava la disconformitat amb la implantació de qualsevol activitat amb possibles efectes adversos en l’àmbit mediambiental. A tals efectes es delimiten les activitats autoritzades i els usos permesos.

No hay comentarios

Dejar respuesta