Nova oferta laboral d’especialista en qualitat tèxtil a Xàtiva

El contracte és de sis mesos però amb possibilitat de tornar-se indefinit

El Portal d’Ocupació de Xàtiva ha publicat una nova oferta de treball, en aquest cas d’especialista en qualitat tèxtil. Es tracta d’una oferta a Xàtiva, en instal·lacions industrials, amb contracte de sis mesos però amb possibilitat de tornar-se indefinit i amb jornada completa.

Els horaris serien de 9 a 14 i de 15 a 18 hores, o de 8:30 a 13:30 i de 15 a 18 hores, sent l’horari d’estiu (juliol i agost) de 8 a 14 i de 15 a 17 hores. Les funcions correspondrien al departament de Planificació i Logística, gestió i seguiment de devolucions, relació amb el client, comunicació d’incidències o manteniment de base de dades, entre d’altres.

També es requereix una experiència prèvia de dos anys al sector i un coneixement mitjà d’anglès. Des de l’empresa es demanda capacitat d’organització, bona comunicació, disponibilitat horària i experiència.

Els interessats o les interessades en aquesta oferta o en descobrir la resta d’ofertes del Portal d’Ocupació poden accedir a la pàgina xativa.portalemp.com per obtenir més informació.


En Castellà:

El Portal de Empleo de Xàtiva publica una nueva oferta laboral de especialista en calidad textil

El contrato es de seis meses pero con posibilidad de indefinido

El Portal de Empleo de Xàtiva ha publicado una nueva oferta de trabajo, en este caso de especialista en calidad textil. Se trata de una oferta en Xàtiva, en instalaciones industriales, con contrato de seis meses pero con posibilidad de indefinido y con jornada completa.
Los horarios serían de 9 a 14 y de 15 a 18 horas, o de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas, siendo el horario de verano (julio y agosto) de 8 a 14 y de 15 a 17 horas. Las funciones corresponderían al departamento de Planificación y Logística, gestión y seguimiento de devoluciones, relación con el cliente, comunicación de incidencias o mantenimiento de base de datos, entre otros.

También se requiere una experiencia previa de dos años en el sector y un conocimiento mediano de inglés. Desde la empresa se demanda capacidad de organización, buena comunicación, disponibilidad horaria y experiencia.

Los interesados o las interesadas en esta oferta o en descubrir el resto de ofertas del Portal de Empleo pueden acceder en la página xativa.portalemp.com para obtener más información.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × 5 =