Xàtiva commemorarà la Setmana dels Arxius a través d’un vídeo diari a les xarxes socials

Xàtiva commemorarà la Setmana dels Arxius amb una sèrie de «Càpsules Arxivístiques» per posar en valor els fons documentals

Al llarg de tota la setmana es llançarà a través de les xarxes socials municipals un vídeo diari amb la participació del personal de l’Arxiu

L’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat una activitat digital al llarg d’aquesta setmana per tal de celebrar la Setmana dels Arxius, tenint en compte que demà dimarts 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius i que no se poden programar les habituals visites guiades als dipòsits ni tampoc les jornades de portes obertes o les exposicions per mostrar el valor documental, com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i les restriccions i recomanacions sanitàries.

Per aquest motiu, des del departament de Cultura i concretament des de l’Arxiu Municipal, s’ha dissenyat un nou format per tal de celebrar aquesta important cita dins de l’àmbit arxivístic. En aquest sentit, es van a llançar una sèrie de documents audiovisuals per tal de posar en valor tant els fons documentals municipals històrics i administratius, com la pràctica arxivística en si mateixa, amb una tasca de gestió documental que en Xàtiva ve realitzant-se de manera sistemàtica i adaptada als estàndards internacionals des de l’any 1991.

La campanya tindrà lloc al llarg de tota la setmana, amb la difusió diària d’un vídeo de curta extensió que s’ha anomenat «Càpsula arxivística», i els quals serviran per a aproximar conceptes i aspectes dels fons documentals municipals a través de les xarxes socials.

En els vídeos participaran la regidora de Documentació Mariola Sanchis, el director de l’àrea de Cultura de Xàtiva Isaïes Blesa, el tècnic de l’Arxiu Municipal Sergio Rubio i l’arxiver del servei mancomunat d’arxius de La Costera-Canal Francisco Javier Alarcón. El primer dels fragments es llançarà aquesta mateixa vesprada, amb una presentació que correrà a càrrec de la regidora Mariola Sanchis.

Demà dimarts, en el Dia Internacional dels Arxius, serà Isaïes Blesa qui explique els antecedents, el passat, el present i el futur de l’Arxiu Municipal de Xàtiva, mentre que el dimecres 10 s’explicarà què és un arxiu i els tipus existents, amb l’acompanyament de Sergio Rubio. El dijous 11 Francisco Javier Alarcón parlarà dels diferents suports documentals, els fons gràfics audiovisuals o els documents electrònics; mentre que el divendres 12 la temàtica serà la paleografia, l’escriptura al llarg dels segles i la seua interpretació. Les dues últimes cites, ja per al cap de setmana, seran un repàs a la pròpia història a través del fons de l’arxiu, i la digitalització del fons documental com a actuació necessària per a la conservació i la posada en valor dels fons històrics.


En Castellà:

Xàtiva conmemorará la Semana de los Archivos con una serie de «Cápsulas Archivísticas» para poner en valor los fondos documentales

A lo largo de toda la semana se lanzarán a través de las redes sociales municipales un vídeo diario con la participación del personal del Archivo

El Ayuntamiento de Xàtiva ha organizado una actividad digital a lo largo de esta semana para celebrar la Semana de los Archivos, teniendo en cuenta que mañana martes 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos y que no se pueden programar las habituales visitas guiadas a los depósitos ni tampoco las jornadas de puertas abiertas o las exposiciones para mostrar el valor documental, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 y las restricciones y recomendaciones sanitarias.

Por este motivo, desde el departamento de Cultura y concretamente desde el Archivo Municipal, se ha diseñado un nuevo formato para celebrar esta importante cita dentro del ámbito archivístico. En este sentido, se van a lanzar una serie de documentos audiovisuales para poner en valor tanto los fondos documentales municipales históricos y administrativos, como la práctica archivística en sí misma, con una tarea de gestión documental que en Xàtiva viene realizándose de manera sistemática y adaptada a los estándares internacionales desde el año 1991.

La campaña tendrá lugar a lo largo de toda la semana, con la difusión diaria de un video de corta extensión que se ha denominado «Cápsula archivística», y los cuales servirán para aproximar conceptos y aspectos de los fondos documentales municipales a través de las redes sociales.

En los videos participarán la concejala de Documentación Mariola Sanchis, el director del área de Cultura de Xàtiva Isaïes Blesa, el técnico del Archivo Municipal Sergio Rubio y el archivero del servicio mancomunado de archivos de La Costera-Canal Francisco Javier Alarcón. El primero de los fragmentos se lanzará esta misma tarde, con una presentación que correrá a cargo de la concejala Mariola Sanchis.

Mañana martes, en el Día Internacional de los Archivos, será Isaïes Blesa quien explique los antecedentes, el pasado, el presente y el futuro del Archivo Municipal de Xàtiva, mientras que el miércoles 10 se explicará qué es un archivo y los tipos existentes, con el acompañamiento de Sergio Rubio. El jueves 11 Francisco Javier Alarcón hablará de los diferentes apoyos documentales, los fondos gráficos audiovisuales o los documentos electrónicos; mientras que el viernes 12 la temática será la paleografía, la escritura a lo largo de los siglos y su interpretación. Las dos últimas citas, ya para el fin de semana, serán un repaso a la propia historia a través del fondo del archivo, y la digitalización del fondo documental como actuación necesaria para la conservación y la puesta en valor de los fondos históricos.

No hay comentarios

Dejar respuesta