L’Ajuntament de Xàtiva amplia l’horari d’atenció al públic

A partir del proper dilluns 3 de desembre, comença a funcionar un nou horari d’obertura al públic de la Casa de la Ciutat. L’horari d’atenció al públic s’estableix des de les 9:00 a 14:30 hores, amb la qual cosa s’avança una hora l’apertura i es guanya mitja hora més d’atenció al públic respecte a l’horari anterior.

La mesura es va aprovar en la Junta de Govern Local del passat 12 de novembre, on es va aprovar l’ordenació del temps de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Xàtiva, acordant un horari flexible per a tot el personal empleat públic que pretén millorar les possibilitats de conciliació de la vida familiar i laboral, fent més còmode per al personal treballador el compliment de les seues responsabilitats laborals, mesura que s’espera redunde en una major qualitat en el servei als ciutadans i ciutadanes.

Segons la providència d’alcaldia del 15 de novembre, el nou horari s’estableix «per tal de donar un servei públic de qualitat, més funcional i amb la més àmplia banda horària que afavorisca la seua gestió i relació amb l’administració […] fent-se ressò de les demandes de la ciutadania».

Cal recordar que en el decret d’organització dels serveis municipals, aprovat per resolució d’alcaldia de 12 de gener de 2016, es va deixar constància de la nova concepció del sentit de l’Administració de l’actual equip de govern, així com de la prestació dels serveis públics i de la gestió dels recursos, establint noves línies d’intervenció i noves prioritats en matèria de personal amb l’objectiu de millorar la gestió de les persones i optimitzar els serveis.

En el segon punt de la part dispositiva de la providència d’alcaldia es diu que «per a fer efectiva la prestació del servei a la ciutadania en dita franja horària amb una adequada atenció, cada responsable de secció/departament junt a la direcció de l’àrea, organitzarà el servei al que està adscrit garantint el funcionament del mateix, conjugant el dret individual a la flexibilitat horària del personal de l’Ajuntament de Xàtiva amb la salvaguarda del Servei Públic».

No hay comentarios

Dejar respuesta