L’Ajuntament de Xàtiva destina 45.000 euros per al foment de projectes del CAPS

Les entitats podran obtenir ajudes de fins al 50% del pressupost de l’activitat presentada i rebran de bestreta la meitat de l’import

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat la concessió de subvencions destinades al foment de projectes que realitzen les associacions i entitats socials que pertanyen al Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) de Xàtiva per a l’any 2020, per valor total de 45.000 euros.

Les entitats que han presentat projectes rebran una ajuda de fins al 50% del pressupost del projecte o activitat presentada, havent-se de cobrir la resta amb aportacions de l’entitat o amb altres possibles finançaments, i pagant-se de bestreta el 50% de l’import concedit per tal de que les entitats puguen fer front a l’arranjament dels projectes.

La dotació pressupostària destina 6.000 euros per a projectes sobre persones immigrants, refugiades o asilades; 4.000 euros per a projectes vinculats amb la dona; 15.000 euros per a projectes amb persones amb diversitat funcional; 6.000 euros per a activitats amb persones amb malalties cròniques i/o de llarga durada; 2.000 euros per a activitats amb persones majors i 12.000 euros per a projectes amb altres grups en situació de vulnerabilitat social.

La Comissió de Valoració ha estimat que els imports vagen destinats a entitats com ara l’Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica (AVSA) amb el projecte «Creixent Junts-V» per a l’acolliment i integració social de persones subsaharianes; l’Associació de Dones 5C per la Interculturalitat amb el projecte «Nos vemos!» de foment de la cohesió, la formació i la integració entre cultures; l’Associació d’ames de casa i Consumidors Tyrius Xàtiva amb el projecte de gestió d’activitats i oci inclusiu per a dones; el Centre de dia Acofem-13 amb els programes de rehabilitació psicosocial; el centre Aspromivise amb el projecte «IARAQUE!» per a persones amb diversitat funcional i les seues famílies; l’Associació de Pares i Mares de Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista de Xàtiva (AXATEA) amb el programa «T’acompanye» per sensibilitzar sobre la malaltia; o l’Associació de Xàtiva contra l’Esclerosi Múltiple de l’Àrea 13 amb el projecte d’Atenció integral per a afectats per aquesta malaltia.

Altres entitats beneficiades seran la Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Xàtiva per tal de promoure la investigació prevenció i conscienciació de la malaltia; l’Associació Afilacos per al projecte de teràpies alternatives 2020 per a persones diagnosticades de fibromiàlgia; Creu Roja Espanyola per al Pla Estratègic per a grups en situació d’extrema vulnerabilitat; el Centre d’acollida de menors i Centre de Dia de la Immaculada per al Desenvolupament personal mitjançant activitats en períodes vacacionals destinades a menors i adolescents en situació de desprotecció; i Gent de la Consolació per a projectes solidaris i el trasllat al nou local.

«En aquest any tan complexe en el que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Xàtiva han d’estar al costat dels més vulnerables, volem continuar treballant de la mà amb les entitats de la nostra ciutat que pertanyen al CAPS, i que cada any ens presenten projectes per a ajudar a les persones que més ho necessiten», ha explicat la regidora de Benestar Social de Xàtiva, Xelo Angulo, qui ha afegit que «de les crisis s’ix cooperant per no deixar a ningú enrere» i que «la sensibilitat d’aquest ajuntament amb els més vulnerables es reflexa també amb accions com aquesta, potenciant el teixit associatiu de la nostra ciutat i treballant de la mà de les entitats que fan una tasca encomiable contribuint a millorar la situació i la qualitat de vida».

No hay comentarios

Dejar respuesta