L’Ajuntament de Canals inicia expedient d’elecció de jutge de pau substitut

L’Ajuntament de Canals inicia expedient d’elecció de jutge de pau substitut per un període de quatre anys

Els interessats i les interessades hauran de presentar les sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Podreu trobar el model d’instància al portal de transparència (https://transparencia.canals.es/normativa/tauler-anuncis).

Cal complir una sèrie de requisits que recull la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial:

1- Ser espanyol.
2- Ser major d’edat.
3- No estar incapacitat per les causes que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

El termini de presentació de sol·licituds s’obri hui i conclourà el 22 de juliol

No hay comentarios

Dejar respuesta