Forta oposició novament a la modificació del macoproyecte Almansa-Montesa

Ahir va finalitzar el termini de presentació d’al·legacions davant la Subdelegació del Govern a Albacete al macroprojecte modificat d’Almansa a Montesa del peticionari Figsel Trade i que promou Premier Enginering and Procurement, amb la construcció de diverses plantes fotovoltaiques i enormes línies d’evacuació fins a Montesa. Des de Montesa Territori Viu varem presentar prop de 300 al·legacions i tenim constància que també s’han recollit i presentat tant a Moixent com a Almansa. Així com des del propi Ajuntament de Montesa i el de Moixent que han impulsat recollida d’al·legacions pròpies i que se sumen a les dels 4 ajuntaments afectats en la Costera (la Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa).

Amb l’Avantprojecte modificat de nou s’ha generat una forta oposició en la Costera pel gran impacte de la línia d’Alta Tensió de 400kV (LAAT 400kV) que causarà danys de caràcter ambiental, paisatgístic i socioeconòmic sobre els 4 municipis. I és que, després de demostrar-se la inviabilitat del primer traçat de la LAAT 400kV presentat per Premier, en aquesta nova proposta es recupera en part una de les Alternatives valorades i descartades per la pròpia empresa en el primer projecte per les greus afeccions a zones i terrenys protegits, muntanyes d’utilitat pública, Xarxa Natura 2000, zones de protecció per als ocells, tipus de sòl, zones habitades, etc.

Aquesta vegada, a més, també hi ha hagut oposició a Almansa, la veritat és que no s’entén en cap cas com es pot demanar la Utilitat Pública, és a dir l’interés general, per a un projecte que pretén modificar radicalment el paisatge d’Almansa, amb la transformació de 950 ha de cultius de secà en producció en el seu terme municipal en instal·lacions industrials, just ara que es visualitza el possible i greu problema de falta de subministrament cerealista per la desgraciada, lamentable i dramàtica situació a Ucraïna.

Cal recordar que aquesta proposta de l’Avantprojecte va en la direcció contrària a les pròpies recomanacions per a la declaració ambiental del PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) segons la Resolució de 30 de desembre de 2020 i que entre d’altres diu “En el desplegament d’instal·lacions d’energia renovable en el territori es tindran en compte els següents criteris d’ubicació […] s’instal·laran preferentment en terrenys degradats de difícil recuperació, així com en terrenys agrícoles d’escàs valor agrològic i sense rellevància per a la fauna […] Es recomana evitar l’ocupació i la deterioració de les àrees d’importància per a la biodiversitat, incloent, entre altres […] la Xarxa Natura 2000, […] les àrees importants per a la conservació dels ocells (IBA), […], així com les zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. Així mateix, s’haurà d’evitar l’ocupació i deterioració de totes aquelles àrees naturals protegides per les comunitats autònomes.”

També contradiu els articles 8 i 10 del propi decret 14/2020 de 7 d’agost de la Generalitat Valenciana i els plans urbanístics dels 4 municipis afectats. A més es pretén evacuar l’energia produïda a més de 35km de distància, a una Subestació de Red Eléctrica Española, la SET Montesa 400kV, que segons consta en la “Proposta de Planificació de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica del període 2021–2026», NO figura com a integració de renovables, només amb motivació per a l’electrificació de l’AVE. Aquesta Proposta 21/26, segons la La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, Article 4, “Únicament tindrà caràcter vinculant la planificació de la xarxa de transport amb les característiques tècniques que en la mateixa es defineixen.” I tot això quan existeixen alternatives de connexió molt més pròximes i amb menors impactes.

A més els subprojectes fragmentats del mateix Avantprojecte impliquen la gravíssima afecció en els termes municipals d’Aielo de Malferit i Montesa, de nou, amb les plantes solars situades en el Paratge protegit de Cairent i en la Solana, també protegida, de Montesa a les esquenes del seu Castell, més les noves línies d’alta tensió de 400kV. Un total de 1230 ha transformades en plantes fotovoltaiques i 47,5 km de Línies d’alta tensió a 400kV, la màxima en transport d’energia amb enormes torres elèctriques.

De moment el període d’exposició pública de l’Avantprojecte modificat Almansa-Montesa contínua obert en la Subdelegació del Govern de València fins a primers del mes d’abril, continuarem recaptant al·legacions i arguments que sol·liciten la desestimació d’aquest i que aposten pel plantejament, des del nostre punt de vista, d’un altre model de desenvolupament distribuït, possible i necessari, de les energies renovables

Tenim una urgència real respecte a la transició energètica per a descarbonitzar la nostra economia i aconseguir major autonomia energètica. Entenem que amb aquesta mena de projectes tan qüestionables per les grans afeccions sobre el territori, el medi ambient, la biodiversitat i la socioeconomia dels llocs on pretenen instal·lar-se, estem malgastant un temps valuosíssim en el desenvolupament d’eixa necessària transició. Les administracions públiques estan saturades i bloquejades per macroprojectes com aquest i no deixen espai a la implantació ràpida i massiva de renovables en el desenvolupament d’un model distribuït pròxim als llocs de consum i de demanda, sobre sòls antropitzats, tal com recomanen les diferents legislacions estatal i autonòmica, que evite les enormes línies elèctriques i que acoste a la ciutadania la producció d’energia amb el conseqüent abaratiment de les elevadíssimes factures elèctriques i la reducció d’impactes socioeconòmics.

Urgeix una bona planificació i la implicació directa de les administracions públiques en la promoció del model distribuït i en la producció d’energia pública així com la posada a la disposició de projectes de renovables de l’espai d’infraestructures públics susceptibles i aptes per a això. Pensem que les administracions públiques tenen un repte importantíssim per a decidir com volen desenvolupar el model futur de producció energètica, si volen repetir el model actual de concentració en poques mans i que sembla que s’està imposant amb les propostes de grans plantes i macroprojectes o un model distribuït en mans de les persones i amb la participació pública.

No hay comentarios

Dejar respuesta