Els serveis de neteja arrepleguen 365 tones de residus durant la Fira de Xàtiva

Es tracta d’un 1,5% menys que en l’edició del passat any 2018

Els serveis de neteja municipals van recollir una mitjana de 33.155 kilograms de residus diaris durant la Fira de Xàtiva, en el període comprés entre el cap de setmana anterior al començament de la festa i el 20 d’agost. Les xifres són semblants a les del passat 2018, degut en part a la similar afluència de visitants, si bé aquest any s’ha recollit un 1,5% menys de residus urbans sòlids que en la darrera edició de la Fira.

Els dies de Fira, entre el 15 i el 20 d’agost, la mitjana diària de residus va ascendir fins a les 34 tones i mitja, sent el dissabte 17 i el divendres 16 els dies amb major nombre de recollida (41,5 i 37 tones respectivament). A més a més, pel que fa als contenidors de selectiva, durant aquestos dies es van recollir un total de 1.233 kilograms en papereres d’envasos, amb tan sols un 11% d’impropis; i un total de 1.107 kilos a les papereres blaves, amb un 37% d’impropis degut a menjar, paper o paper de film entre d’altres. El percentatge d’aquesta última, si bé és un tant elevat, és inferior al del passat any, quan l’impropi ascendia fins al 65%.

L’Ajuntament de Xàtiva ha continuat amb la campanya de prevenció dels darrers anys, nodrint els espais escènics i el Reial de la Fira amb 150 papereres selectives de cartró, 150 d’envasos i 300 de fem orgànic, a més de contenidors de reforç al perímetre de la Fira, posant especial atenció als esdeveniments multitudinaris com el Trofeu de Velocitat Fira d’Agost o la festa de les paelles.

D’altra banda, també destaca la col·locació de banys públics a demarcacions com Portal de València, Avinguda Juan Francés, Baixada del Carme i Jardí del Bes en horari ininterromput de 6 a 3 de la matinada, a més dels ubicats als espais escènics i a la Fira del Bestiar. A més a més, durant la Fira també s’ha reforçat la plantilla per tal de donar servei a la neteja de tots els espais públics.
Per a la regidora de Gestió de Residus i Neteja Viària, Reme Sinisterra, la valoració és molt positiva “perquè enguany s’ha reduït el nombre de residus tot i que l’afluència ha estat semblant a la de l’any passat”. Segons la regidora, “això vol dir que la gent cada vegada està més conscienciada, i entre tots s’ha de col·laborar per mantenir Xàtiva neta”. Sinisterra ha agraït públicament la tasca de tots els operaris i tècnics que han treballat durant la Fira de Xàtiva i ha remarcat “el gran esforç en recursos que s’ha dut a terme des de l’Ajuntament de Xàtiva.


Los servicios de limpieza recogen 365 toneladas de residuos durante la Fira de Xàtiva

Se trata de un 1,5% menos que en la edición del pasado año 2018

Los servicios de limpieza municipales recogieron una media de 33.155 kilos de residuos diarios durante la Fira de Xàtiva, en el periodo comprendido entre el fin de semana anterior a comienzos de la fiesta y el 20 de agosto. Las cifras son parecidas a las del pasado 2018, debido en parte a la similar afluencia de visitantes, si bien este año se ha recogido un 1,5% menos de residuos urbanos sólidos que en la última edición de la Feria.

Los días de Feria, entre el 15 y el 20 de agosto, la media diaria de residuos ascendió hasta las 34 toneladas y media, siente el sábado 17 y el viernes 16 los días con mayor número de recogida (41,5 y 37 toneladas respectivamente). Además, en cuanto a los contenedores de selectiva, durante estos días se recogieron un total de 1.233 kilos en papeleras de envases, con tan solo un 11% de impropios; y un total de 1.107 kilos en las papeleras azules, con un 37% de impropios debido a comida, papel o papel de film entre otros. El porcentaje de esta última, si bien es un tanto elevado, es inferior al del pasado año, cuando el impropio ascendió hasta el 65%.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha continuado con la campaña de prevención de los últimos años, nutriendo los espacios escénicos y el Real de la Fira con 150 papeleras selectivas de cartón, 150 de envases y 300 de basura orgánica, además de contenedores de refuerzo en el perímetro de la Fira, poniendo especial atención a los actos multitudinarios como el Trofeo de Velocidad Fira d’Agost o la fiesta de las paellas.

Por otro lado, también destaca la colocación de baños públicos a demarcaciones como Portal de Valencia, Avenida Juan *Francés, Bajada de Carme y Jardín del Beso en horario ininterrumpido de 6 a 3 de la madrugada, además de los ubicados a los espacios escénicos y a la Feria del Ganado. Además, durante la Feria también se ha reforzado la plantilla para dar servicio a la limpieza de todos los espacios públicos.

Para la regidora de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria, Reme Sinisterra, la valoración es muy positiva “porque este año se ha reducido el número de residuos a pesar de que la afluencia ha sido parecida a la del año pasado”. Según la regidora, “esto quiere decir que la gente cada vez está más concienciada, y entre todos se tiene que colaborar para mantener Xàtiva limpia”. Sinisterra ha agradecido públicamente la tarea de todos los operarios y técnicos que han trabajado durante la Fira de Xàtiva y ha remarcado “el gran esfuerzo en recursos que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

doce − siete =