El Teresa Coloma demana al govern traslladar el Centre de Salut a un altre solar

En resposta a la publicació al periòdic LEVANTE EMV, amb data 18/01/2020, sobre les alternatives al solar del Teresa Coloma en el que s’afirma que retardarien les obres del futur centre de salut, des de l’AMPA, i en nom de la Comunitat Educativa, volem manifestar davant la ciutadania l’argument que venim defensant des de fa dos cursos.

En primer lloc ressaltar que des de la Comunitat Educativa sempre s’ha treballat per la resolució del conflicte actual de forma que es proporcione una resposta satisfactòria a totes les necessitats existents, tant les d’atenció sanitària d’aquest sector poblacional, que com a veïns de la zona som conscients que existeixen, com les educatives dels nostres fills i filles. Aquesta situació es resoldria amb l’ús d’altres terrenys per a la construcció del nou centre de salut. I en aquest sentit cal esmentar que l’equip de govern mai ha mostrat una receptivitat cap a les alternatives que els hem proposat i que ara «s’estudien». Ara resulta que és inminent que siga aquesta parcela educativa on es sitúe el centre de salut per qüestió de temps, mentre que si haveren escoltat les nostres propostes o d’altres partits polítics, aquesta reubicació estaria quasi enllestida.

També comentar que en aquestes informacions s’ha omès per part de l’Ajuntament, no sabem per quins motius que, dins del programa EDIFICANT de la Conselleria d’Educació, es té previst la reforma i adequació de les instal·lacions de l’escola per al curs escolar 2021-22. Aquestes obres aprovades retardarien encara més que altres alternatives el projecte del centre de salut, ja que està previst per part de Conselleria fer servir aquests terrenys per a instal·lar les aules prefabricades, des de l’estiu de 2021, necessàries per a l’adient atenció educativa. Des de la Conselleria competent en la matèria se’ns assegura que no es podrien fer altres actuacions fins que els programa EDIFICANT estiguera finalitzat. En resum, encara que siga aquesta la parcela utilitzada per a ubicar el futur centre de salut, l’argument del temps conté una opacitat de la que tampoc s’està informant obertament.

L’equip de govern segueix apostant per ubicar el centre de salut a la parcel·la adjunta a l’escola, tot i estar assabentat dels arguments de la Comunitat Educativa del Teresa Coloma, que sempre han volgut ressaltar la no-idoneïtat d’eixa ubicació perquè aniria en perjudici del treball educatiu que des d’allí es realitza. Ara sembla que ja no hem de parlar d’idoneïtat, sinó de de temps. Amb tota la informació damunt la taula, podem ser propositius i recomanar que no tenen perquè preocupar-se per qüestions de temporalitat, que podrien fer les gestions necessàries per a ubicar el centre de salut en un altre lloc, ja que fins l’any 2022-23 no podrien fer cap actuació en eixos terrenys. I de pas recomanar-los que es posen del costat de la idoneïtat per poder seguir parlant de qualitat en l’atenció educativa de la infància.

Des de l’AMPA del Teresa Coloma volem fer saber que no cesarem en el propòsit d’una resolució satisfactòria per al nostre Centre i que continuarem explorant totes les vies administratives existents al nostre abast, com l’Observatori del Menor de la Sindicatura de Greuges, per assegurar que no es vulneren els drets dels nostres fills i filles.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 + quince =