Els socialistes argumenten el seu vot contrari en la reducció de partides d’àmbit social i igualtat, la minoració de les ajudes al comerç local i la reactivació socioeconòmica, així com, la disminució de les inversions.

Divendres passat, prèviament a la cavalcada de Reis, es va celebrar sessió extraordinària i urgent
del ple de la Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins per a l’aprovació del pressupost de
l’exercici 2024 que va comptar únicament amb els vots favorables del govern municipal (PP). Els comptes disminueixen en un context d’inflació resultant 4.779.159 euros, un 2% inferiors a les de l’exercici passat i es redueixen en apartats fonamentals per al PSPV-PSOE.Segons els socialistes el pressupost presentat no continua amb els tres eixos principals que han
guiat els últims exercicis econòmics de la passada legislatura amb govern progressista i que es
basaven a fomentar les mesures de cobertura social, la reactivació socioeconòmica i les
inversions necessàries per al municipi.

D’aquesta manera en el pressupost de l’any anterior es va ampliar la visió social per a combatre la situació d’incertesa amb més ajudes d’emergència, partides d’assistència social i més activitats i programes de serveis socials i igualtat. Aquestes partides en aquest exercici es veuran reduïdes substancialment segons els comptes aprovats pels populars. Així, es veuen minorades en més d’un 35% les ajudes als col·lectius més vulnerables i la partida d’igualtat es redueix gairebé en un 20%.
Pel que fa a l’apartat de promoció econòmica es produeix una retallada en recursos per a activitats comercials superior al 30%, les ajudes per a la reactivació econòmica destinades als bons de consum disminueixen un 20% i les destinades a la promoció turística un 80%.
D’altra banda, el capítol d’inversions també sofreix una retallada superior als 100.000 euros. A més a més, segons el PSPV no es reforça el teixit associatiu local mentre s’augmenta la despesa discrecional de les regidories de festes, esports i joventut. El pressupost sí que assumeix l’actualització del 2’5% de les retribucions salarials de l’equip de govern actual que ja van augmentar més d’un 10% a principis de la legislatura respecte a les de l’executiu anterior.

Segons els socialistes es tracta d’un pressupost restrictiu per al conjunt de la ciutadania en un escenari d’incertesa econòmica per l’actual situació geopolítica i de pujada de preus generalitzada. Tots els governs haurien de continuar amb les mesures anticrisi iniciades amb anterioritat i no abandonar-les com fa el nostre govern local.
És un pressupost que no generarà creixement ni noves oportunitats per als ciutadans i
ciutadanes perquè són uns comptes municipals que penalitzen les polítiques socials, la igualtat
i la promoció socioeconòmica del municipi, així com, no incorpora inversions necessàries per al
poble. És un pressupost que no ens genera confiança, no respecta les prioritats que guiaven els anteriors i confirma un gir ideològic després de huit anys de polítiques progressistes.

No hay comentarios

Dejar respuesta