El 99,9 % dels grups d’alumnes conclou la segona setmana de març sense incidències

– El total d’aules confinades disminueix un 32 % respecte a la setmana anterior

– Dels 818.644 alumnes, n’hi ha un 0,1 % de positius actius, i dels 78.434 docents, n’hi ha també un 0,1 %

La setmana del 8 al 12 de març, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,9 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Dels 1.845 centres educatius que constitueixen el sistema educatiu valencià, ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 98,5%, és a dir, 1.818 centres.

Aquestes dades s’extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la segona setmana de març, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s’han desconfinat.

S’ha determinat el confinament de 31 grups de 16 centres educatius. El total de grups confinats en finalitzar la setmana passada ha sigut de 45 aules de 27 centres educatius. S’han desconfinat 52 grups de 36 centres educatius. L’acumulat d’aules confinades s’ha reduït un 32 %.

Dels 818.644 alumnes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, n’hi ha un 0,1 % de positius actius, 514 alumnes. Amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha establit l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,1 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, se n’ha registrat un 0,1 % de positius actius, això és 85 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

Per comarques, el 98,1 % dels 638 centres educatius de les d’Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 12 centres educatius alacantins que tenen 14 grups confinats i, per tant, el 99,9 % dels prop de 16.700 grups d’aquestes comarques rep classes presencials amb tota normalitat.

A les comarques d’Alacant, durant la setmana passada, es va determinar el confinament de 10 grups de 8 centres educatius, s’han desconfinat 30 grups de 14 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 4 grups de 4 centres educatius.

Dels 297.281 alumnes escolaritzats a les comarques d’Alacant, n’hi ha un 0,1 % de positius actius, 200 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè què han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,2 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 27.694 docents de les comarques d’Alacant, se n’ha registrat un 0,1 % de positius actius, això és 28 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,2 % del professorat.

A les comarques de Castelló, el 97,9 % dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 19 grups de 5 centres els que s’han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,7 % dels més de 6.000 grups d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló s’ha determinat el confinament de 14 grups de 3 centres educatius, s’han desconfinat 5 grups de 5 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 5 grups de 2 centres educatius.

Dels 96.763 alumnes escolaritzats de les comarques de Castelló, hi ha un 0,1 % de positius actius del total d’alumnat, 140 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,2 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 9.867 docents de les comarques de Castelló, se n’ha registrat un 0,2 % de positius actius, això és 21 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha disposat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

A les comarques de València, el 98,9 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 10 centres que tenen 12 grups confinats, és a dir, el 99,9 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Durant la segona setmana de març, a les comarques de València s’ha determinat el confinament de 7 grups de 5 centres educatius, s’han desconfinat 17 grups de 17 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 5 grups de 5 centres educatius.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n’hi ha un 0,04 % de positius actius, 174 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,1 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n’ha registrat un 0,1 % de positius actius, això és 36 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

No hay comentarios

Dejar respuesta