Divalterra convoca 47 places d’ocupació pública per a brigadistes forestals

També ofereixen una plaça d’auditor i altra de tècnic econòmic financer

 L’empresa pública de la Diputació de València Divalterra ha publicat en la seua pàgina web la convocatòria per cobrir 47 places de brigadistes forestals -41 especialistes i 6 conductors-, a més d’una plaça d’auditor intern i una altra de tècnic econòmic financer.

Per tal de facilitar el procés de presentació i gestió de sol·licituds, s’ha habilitat un portal d’ocupació en el que es centralitzen totes les ofertes de treball en vigor. Així les persones interessades en participar en alguna d’aquestes convocatòries deuran registrar-se en aquest portal per a, a continuació, accedir a l’apartat d’ofertes i presentar la sol·licitud en els diferents processos selectius vigents.

El termini de presentació de sol·licituds, per a tots els casos, està obert des d’ahir dimarts 14 de gener fins el proper divendres 31 de gener, ambdós inclosos.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria es pot consultar en la pàgina web https://empleo.divalterra.es/ofertas

Per a qualsevol dubte sobre els processos de selecció, s’han habilitat a més correus electrònics als quals poder dirigir-se:
Especialistes: oferta032019@divalterra.es
Conductors: oferta032019@divalterra.es
Auditor: oferta012019@divalterra.es
Tècnic Econòmic Financer: oferta022019@divalterra.es

Respecte als dubtes sobre el procés d’inscripció en la plataforma del portal d’ocupació, es pot enviar un correu a la següent direcció: empleo@divalterra.es


En Castellà:

Divalterra convoca 47 plazas de empleo público para brigadistas forestales

También ofertan una plaza de auditor y otra de técnico económico financiero

 La empresa pública de la Diputación de València Divalterra ha publicado en su página web la convocatoria para cubrir 47 plazas de brigadistas forestales -41 especialistas y 6 conductores-, además de una plaza de auditor interno y otra de técnico económico financiero.


Para facilitar el proceso de presentación y gestión de solicitudes, se ha habilitado un portal de empleo en el que se centralizan todas las ofertas de trabajo en vigor. Así las personas interesadas en participar en alguna de estas convocatorias deberán de registrarse en este portal para, a continuación, acceder en el apartado de ofertas y presentar la solicitud en los diferentes procesos selectivos vigentes.

El plazo de presentación de solicitudes, para todos los casos, está abierto desde ayer martes 14 de enero hasta el próximo viernes 31 de enero, ambos incluidos. Toda la información relativa a esta convocatoria se puede consultar en la página web https://empleo.divalterra.es/ofertas.


Para cualquier duda sobre los procesos de selección, se han habilitado además correos electrónicos a los cuales poder dirigirse:
Especialistas: oferta032019@divalterra.es
Conductores: oferta032019@divalterra.es
Auditor: oferta012019@divalterra.es
Técnico Económico Financiero: oferta022019@divalterra.esRespecto a las dudas sobre el proceso de inscripción en la plataforma del portal de ocupación, se puede enviar un correo a la siguiente dirección: empleo@divalterra.es.

2 Comentarios

Dejar respuesta

18 + catorce =