El col·legi Pla de la Mesquita guanya el II Concurs Escolar de reciclatge de paper

El centre guanya més de 1.300 euros que s’invertiran en material escolar

El col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita ha aconseguit el primer premi al II Concurs Escolar de reciclatge de paper i cartró, valorat en 1.333 euros que seran invertits en material escolar, i organitzat per UTE Edificios Xàtiva amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva.

El concurs, que va ocupar la data entre el 15 d’octubre de 2018 i l’1 de juny de 2019 tenia com a objectiu el foment del reciclatge als centres escolars a través d’una campanya de conscienciació.

Periòdicament es pesava cada fracció de paper als col·legis participants, i finalment el total del paper reciclat es dividia entre el nombre d’alumnes del centre per tal d’obtenir la mitjana de quilos per alumnes. El centre guanyador ha estat finalment el Pla de la Mesquita, en el que s’han recollit un total de 466 kilograms de paper i cartró pels seus 73 alumnes, el que equival a 6,38 kilograms per persona.

El lliurament del premi s’ha realitzat hui al centre guanyador a través de la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra i responsables de l’empresa de neteja. «Aquest concurs, instrumentat dins de les millores del contracte de neteja, dona una visibilització de com es pot contribuir des de menuts a aportar el nostre granet per tal de pal·liar la contaminació i tindre cura del medi ambient, preservant el nostre entorn», ha manifestat Sinisterra.


En Castellà:

El colegio Pla de la Mesquita gana el II Concurso Escolar de reciclaje de papel

El centro gana más de 1.300 euros que se invertirán en material escolar

El colegio de Educación Especial Pla de la Mesquita ha conseguido el primer premio en el II Concurso Escolar de reciclaje de papel y cartón, valorado en 1.333 euros que serán invertidos en material escolar, y organizado por UTE Edificios Xàtiva con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva.


El concurso, que ocupó la fecha entre el 15 de octubre de 2018 y el 1 de junio de 2019 tenía como objetivo el fomento del reciclaje en los centros escolares a través de una campaña de concienciación.


Periódicamente se pesaba cada fracción de papel en los colegios participantes, y finalmente el total del papel reciclado se dividía entre el número de alumnos del centro para obtener la media de kilos por alumnos. El centro ganador ha sido finalmente el Pla de la Mesquita, donde se han recogido un total de 466 kilogramos de papel y cartón por sus 73 alumnos, lo que equivale a 6,38 kilogramos por persona.


La entrega del premio se ha realizado hoy en el centro ganador a través de la regidora de Medio Ambiente Reme Sinisterra y responsables de la empresa de limpieza. «Este concurso, instrumentado dentro de las mejoras del contrato de limpieza, visibiliza cómo se puede contribuir desde pequeños a aportar nuestro granito para paliar la contaminación y cuidar el medio ambiente, preservando nuestro entorno», ha manifestado Sinisterra.

No hay comentarios

Dejar respuesta