Xàtiva Unida subratlla la falta d’impuls polític en un ple municipal

Xàtiva Unida subratlla la falta d’impuls polític en un ple municipal on l’ordre del dia es va fonamentar en assumptes de tràmit

El govern municipal s’allunya dels ajuntaments i altres administracions que estan treballant cooperadament per gestionar els impactes socials econòmics de la crisi COVID-19

En el plenari ordinari celebrat aquest dissabte, Xàtiva Unida ha votat a favor del tràmit per a l’aprovació del compte general de l’any 2019. Des d’aquesta formació política el regidor Alfred Boluda ha afirmat que tot i el vot favorable «necessàriament s’han d’assumir les recomanacions d’intervenció i secretaria, sobretot les relatives a la improcedència del pagament de productivitats a determinats treballadors de l’ajuntament; contractacions irregulars en esports; i, sobretot, actualització i manteniment de l’inventari de béns municipals, ja que està totalment desfassat”.

Per la seua banda, Amor Amorós intervingué en el punt encaminat a reconèixer els serveis municipals d’arqueologia en l’ajuntament de Xàtiva. Segons Amorós “Han passat 2 anys i mig després de la publicació d’aquest reglament en l’any 2017, el que no entenem és perquè hem tardat tant en formalitzar la situació d’un servei que ja existia al nostre ajuntament, tal i com va explicar l’arqueòleg municipal en la comissió i el que si podem imaginar és quants retards en les obres (Plaça la bassa, font del Lleó…) és podrien haver evitat d’haver avançat el temps d’aquest tràmit administratiu”. La votació va comptar amb la unanimitat de tots els grups.

En quant al punt adreçat a la cessió d’ús de la Casa de la Joventut des de la Conselleria d’Hisenda a l’ajuntament de Xàtiva el regidor Hèctor Cuenca indicà que “ens alegrem de la cessió de la titularitat de la casa de la joventut a l’ajuntament de Xàtiva. Una vegada més formalitzat aquest tràmit, el que esperem és que en els propers pressupostos es concreten les inversions a la casa de la joventut per tal de millorar les seues instal·lacions i fer-les accessibles”.

Cesca Chapí argumentà enfront de la moció presentada per Cs sobre les ajudes adreçades al sector de la pirotècnia. En aquest sentit Chapí indicà que “és el momento de reformular i compensar tots els sectors al voltant de la festa: pirotècnia, parades d’ambulants, atraccions de fira, músics… perquè les repercusions són brutal”. A més s’advertí que la moció presentada per Cs era una moció genérica i amb molt poca concreció que conduí a un vot d’abstenció.

Finalment, Miquel Lorente intervingué en la moció referent al fenòmen okupa presentada per Cs. Enfront aquesta moció des de Xàtiva Unida trobà a faltar l’aportació de dades per part del regidor proposant Giner (Cs) sobre aquesta problemática en la ciutat, per així intervindre amb més concreció. A més a més, des de Xàtiva Unida es presenta la seua predisposició per votar a favor del Pla Municipal contra l’Okupació sempre i quan en el proper pressupost municipal de 2021 s’incloga una partida econòmica vinculada a l’adquisició d’habitatge públic perquè aquest puga ser ofertat en règim de lloguer. En última instància Cs rebutjà la proposta feta per Xàtiva Unida i la ciutat comptarà gràcies a recolzament de PP i PSOE d’un pla municipal contra l’okupació abans d’aprovar un pla municipal d’habitatge.

En definitiva, dues mocions presentades per Cs que més enllà de la declaració institucional del passat dissabte hagueren pogut ser una realitat si l’impuls polític d’aquest grup hagués portat al plenari per aprovar dos expedients treballats i encaminats a l’execució, donat que les mocions presentades per Cs formen part de l’àmbit competencial de cadascun dels dos regidors.

No hay comentarios

Dejar respuesta