Xàtiva tornarà d’ofici els diners cobrats de més als alumnes del Conservatori «Lluís Milán» durant el curs 2010-2011

La junta de govern l’Ajuntament de Xàtiva celebrada aquest matí ha aprovat la devolució dels imports corresponents als preus públics del Conservatori Lluís Milà, amb l’abstenció del PP. Amb l’execució de la sentència, el Consistori vol posar punt final a un complex i llarg procés judicial que va començar el 21 de setembre de 2010, quan els regidors de Compromís Cristina Sunyer i Joanjo Garcia varen presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Xàtiva respecte de l’acord pres al Ple del 13 d’agost d’aquell mateix any, que modificava els preus públics del Conservatori de Música «Lluís Milán» incrementant-los quasi un 36%.

Aquestes al·legacions foren desestimades per l’aleshores govern del PP, i abocaren els regidors de Compromís a un llarg periple judicial que els va portar davant el TSJ i el Tribunal Suprem. Aquest darrer, el 28 de setembre de 2015, condemnava l’Ajuntament a tornar als alumnes els diners que els havien cobrat de més.

Tot i que la Corporació només està obligada a respondre a tots aquells que van reclamar en temps i forma, ha decidit que seguirà el criteri de tornar d’ofici –és a dir, a tots els alumnes matriculats- els imports dels preus públics cobrats de més en 2010.

No hay comentarios

Dejar respuesta