Xàtiva s’integra en la xarxa per a la memòria històrica i democràtica de la FVMP

Raquel Caballero, regidora de Memòria: “és important sensibilitzar a la gent jove per posar en valor el patrimoni memorialista i la dignificació de les víctimes”

La regidora de Memòria de l’Ajuntament de Xàtiva, Raquel Caballero, va assistir ahir a la XVI jornada de la xarxa Memòria Històrica de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que es va celebrar a Paterna. Xàtiva acaba d’integrar-se en aquesta xarxa que impulsa la FVMP des de 2015.

La regidora ha manifestat que “és important que la nostra ciutat entre a formar part d’aquesta xarxa, ja que d’aquesta manera contribuïm a posar en valor els fets històrics i el patrimoni memorialista”. Per a Caballero, “és clau sensibilitzar i formar a la gent jove en aquesta matèria i dignificar a les víctimes de la repressió, més encara després dels resultats electorals que han provocat el creixement de Vox”.

En la jornada de Paterna participaren representants dels distints municipis valencians integrats en la xarxa, així com els diputats de Memòria Històrica de València i Castelló, Ramiro Rivera i Tania Baños, el director general de Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez i representants d’associacions memorialistes.

La Xarxa de Municipis per la posada en valor de la Memòria Històrica té com a objectiu essencial configurar en la FVMP i amb àmbit autonòmic un fòrum estable de debat, anàlisi, intercanvi d’experiències i consulta de la problemàtica de les iniciatives municipals de recuperació de la memòria històrica i la seua posada en valor.

A més dels 95 ajuntaments que en formen part, integren la xarxa de Memòria Històrica les Conselleries de Cultura i Justícia de la Generalitat Valenciana, el Consell Valencià de Cultura i l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica.

Aquesta xarxa ha sigut l’eina operativa de la FVMP per a impulsar la Memòria Històrica en Ajuntaments. Integrada per 95 municipis membres, amb algunes entitats memorialistes i particulars assistents, ha mostrat la seua validesa com a fòrum per a l’intercanvi d’experiències, trasllat d’informació, impuls d’estudis locals, definició d’objectius conjunts (protecció del patrimoni bèl·lic, el seu ús per a coneixement públic i desenvolupament territorial, reconeixement de bones pràctiques…), i divulgació normativa (modificació de la Llei de Patrimoni Cultural, Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana…).


En Castellà:

Xàtiva se integra en la red para la memoria histórica y democrática de la FVMP

Raquel Caballero, concejala de Memoria: «es importante sensibilizar a la gente joven para poner en valor el patrimonio memorialista y la dignificación de las víctimas»

La concejala de Memoria del Ayuntamiento de Xàtiva, Raquel Caballero, asistió ayer a la XVI jornada de la red Memoria Histórica de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que se celebró en Paterna. Xàtiva acaba de integrarse en esta red que impulsa la FVMP desde 2015.

La concejala ha manifestado que «es importante que nuestra ciudad entre a formar parte de esta red, ya que de esta manera contribuimos a poner en valor los hechos históricos y el patrimonio memorialista». Para Caballero, «es clave sensibilizar y formar a la gente joven en esta materia y dignificar a las víctimas de la represión, más aún después de los resultados electorales que han provocado el crecimiento de Vox».

En la jornada de Paterna participaron representantes de los distintos municipios valencianos integrados en la red, así como los diputados de Memoria Histórica de Valencia y Castellón, Ramiro Rivera y Tania Baños, el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez y representantes de asociaciones memorialistas.

La Red de Municipios por la puesta en valor de la Memoria Histórica tiene como objetivo esencial configurar en la FVMP y con ámbito autonómico un foro estable de debate, análisis, intercambio de experiencias y consulta de la problemática de las iniciativas municipales de recuperación de la memoria histórica y su puesta en valor.

Además de los 95 ayuntamientos que forman parte, integran la red de Memoria Histórica las Consellerias de Cultura y Justicia de la Generalitat Valenciana, el Consell Valencià de Cultura y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Esta red ha sido la herramienta operativa de la FVMP para impulsar la Memoria Histórica en Ayuntamientos. Integrada por 95 municipios miembros, con algunas entidades memorialistas y particulares asistentes, ha mostrado su validez como foro para el intercambio de experiencias, traslado de información, impulso de estudios locales, definición de objetivos conjuntos (protección del patrimonio bélico, su uso para conocimiento público y desarrollo territorial, reconocimiento de buenas prácticas …), y divulgación normativa (modificación de la Ley de patrimonio Cultural, Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana …).

No hay comentarios

Dejar respuesta

seis + seis =