Xàtiva constituirà el seu primer consell municipal de xiquetes i xiquets

“Xàtiva, Ciutat Educadora” és el lema de les activitats programades al mes de novembre per a celebrar el Dia Internacional dels Drets de la Infància (23N) i de la Ciutat Educadora (30N)

El proper 20 de novembre, aprofitant la proximitat de la commemoració dels dies dels drets de la infància i la ciutat educadora, l’Ajuntament de Xàtiva constituirà el primer consell municipal de xiquetes i xiquets, una iniciativa de participació ciutadana que s’assimila als òrgans consultius municipals i que pretén acostar els àmbits de gestió pública al sector més jove de la població.

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora és una celebració a nivell mundial que té per objectiu crear consciencia sobre la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals per a situar-la com a vector generador de benestar, convivència, prosperitat i cohesió social.

Es tracta d’una celebració promoguda per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) – de la qual Xàtiva és ciutat membre des de 2018 – una organització sense ànim de lucre que agrupa quasi 500 governs locals de 34 països, amb l’objectiu de situar l’Educació com a eix fonamental del projecte polític municipal. 233 ciutats de 19 països van participar a les 3 edicions anteriors de la celebració, amb una gran diversitat d’activitats a l’espai públic i actes institucionals.

El lema d’aquesta edició ‘Escoltar la ciutat per transformar-la’ posa de relleu la importància d’articular processos que incorporen les diferents veus que conviuen a la ciutat per a reforçar vincles comunitaris, enfortir el sentiment de pertinença i assegurar que totes les parts (governs local, societat civil organitzada, sector privat i ciutadania) contribueixen activament a la co-construcció de la Ciutat Educadora.

A Xàtiva s’ha organitzat, en coordinació amb les àrees municipals de Participació Ciutadana, Joventut, Igualtat, Educació i Benestar Social, un programa d’actes per a celebrar aquestes dates internacionals, entre els quals destaquen:

• Constitució del Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets (20 de Novembre)

• Festa per la Infància i Concert de ELS RAMONETS Jardí de la Pau (23 de Novembre)

• Lectura del Manifest “Escoltar la ciutat per transformar-la” (30 de Novembre)


En Castellà:

Xàtiva constituirá su primer consejo municipal de niñas y niños

«Xàtiva, Ciudad Educadora» es el lema de las actividades programadas en el mes de noviembre para celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia (23N) y de la Ciudad Educadora (30N)

El próximo 20 de noviembre, aprovechando la proximidad de la conmemoración de los días de los derechos de la infancia y la ciudad educadora, el Ayuntamiento de Xàtiva constituirá el primer consejo municipal de niñas y niños, una iniciativa de participación ciudadana que se asimila a los órganos consultivos municipales y que pretende acercar los ámbitos de gestión pública en el sector más joven de la población.

El Día Internacional de la Ciudad Educadora es una celebración a nivel mundial que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la educación en la ciudad y visibilizar el compromiso de los gobiernos locales para situarla como vector generador de bienestar, convivencia, prosperidad y cohesión social.

Se trata de una celebración promovida por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) – de la que Xàtiva es ciudad miembro desde 2018 – una organización sin ánimo de lucro que agrupa casi 500 gobiernos locales de 34 países, con el objetivo situar la Educación como eje fundamental del proyecto político municipal. 233 ciudades de 19 países participaron en las 3 ediciones anteriores de la celebración, con una gran diversidad de actividades en el espacio público y actos institucionales.

El lema de esta edición ‘Escuchar la ciudad para transformarla’ pone de relieve la importancia de articular procesos que incorporan las diferentes voces que conviven en la ciudad para reforzar vínculos comunitarios, fortalecer el sentimiento de pertenencia y asegurar que todas las partes (gobiernos local, sociedad civil organizada, sector privado y ciudadanía) contribuyen activamente a la co-construcción de la Ciudad Educadora.

En Xàtiva se ha organizado, en coordinación con las áreas municipales de Participación Ciudadana, Juventud, Igualdad, Educación y Bienestar Social, un programa de actos para celebrar estas fechas internacionales, entre los que destacan:

Constitución del Consejo Municipal de Niñas y Niños (20 de Noviembre)

Fiesta por la Infancia y Concierto de Los Ramonet Jardín de la Paz (23 de Noviembre)

Lectura del Manifiesto «Escuchar la ciudad para transformarla» (30 de Noviembre)

No hay comentarios

Dejar respuesta