Xàtiva rep una subvenció de la Generalitat per un projecte de Participació Ciutadana

Aquesta subvenció ha servit de motor per posar en marxa l’Escola Ciutadana «Toni Cabezón» i realitzar diversos projectes d’educació i investigació

La subvenció que ha rebut l’Ajuntament per part de la Generalitat es tracta d’una ajuda de 5.000€ per al foment de participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública des de les entitats locals, i la proposta presentada des de la Regidoria de Participació Ciutadana de Xàtiva ha contat amb una de les màximes puntuacions autonòmiques. Aquesta subvenció ha sigut concedida per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

El projecte presentat ha segut recompensat per part de l’administració autonòmica amb 5000€, quantitat que representa la financiació màxima d’aquesta convocatòria. D’aquesta manera la conselleria reconeix el treball realitzat per part de l’Ajuntament de Xàtiva en relació al foment de la Participació Ciutadana. En concret les tres accions desenvolupades per Xàtiva han segut la posada en marxa de l’Escola Ciutadana «Toni Cabezón», el projecte d’Educació per a la Participació a centres de secundària «Crean Futur» i el projecte d’investigació dels consells sectorials de Participació conjuntament amb la Universitat de València.

Xàtiva va sol·licitar la subvenció de la Modalitat I d’aquesta convocatòria que té com a objecte el «foment de la participació i l’enfortiment associatiu». En aquesta modalitat els aspectes del projecte tinguts en compte per part de la Conselleria han segut, la qualitat tècnica, la planificació de processos de participació, la transversalitat i treball interdepartamental municipal, l’avaluació i seguiment i als tots ells on Xàtiva ha aconseguit unes molt bones puntuacions.

Per a la Regidora de Participació Lena Baraza, una tasca bàsica i indispensable per a les diferents administracions i mes concretament per a l’Ajuntament és fomentar l’educació per a la participació des de les diferents franges d’edat. A les polítiques portades a terme en aquesta matèria a la nostra ciutat, hem pogut veure que aquesta ha sigut una prioritat, no solament a desenvolupar-la en joves, com hem vist amb el projecte «Creant Futur», sinó també amb els adults amb l’escola de Participació Toni Cabezón. Per a la regidora Lena Baraza, el significat d’invertir en educació per a la participació és crear societat, ciutadania i treball conjunt i cooperatiu.


En castellà:

Xàtiva recibe una subvención de la Generalitat por un proyecto de Participación Ciudadana

Esta subvención ha servido de motor para poner en marcha la Escuela Ciudadana “Toni Cabezón” y realizar varios proyectos de educación e investigación

La subvención que ha recibido el Ayuntamiento por parte de la Generalitat se trata de una ayuda de 5.000€ para el fomento de participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública desde las entidades locales, y la propuesta presentada desde la Concejalía de Participación Ciudadana de Xàtiva ha contado con una de las máximas puntuaciones autonómicas. Esta subvención ha sido concedida por la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

El proyecto presentado ha sido recompensado por parte de la administración autonómica con 5000€, cantidad que representa la financiación máxima de esta convocatoria. De este modo la consellería reconoce el trabajo realizado por parte del Ayuntamiento de Xàtiva en relación al fomento de la Participación Ciudadana. En concreto las tres acciones desarrolladas por Xàtiva han sido la puesta en marcha de la Escuela Ciudadana “Toni Cabezón”, el proyecto de Educación para la Participación a centros de secundaria “Crean Futur” y el proyecto de investigación de los consejos sectoriales de Participación conjuntamente con la Universitat de València.

Xàtiva solicitó la subvención de la Modalidad I de esta convocatoria que tiene como objeto el “fomento de la participación y el fortalecimiento asociativo”. En esta modalidad los aspectos del proyecto tenidos en cuenta por parte de la Consellería han sido, la calidad técnica, la planificación de procesos de participación, la transversalidad y trabajo interdepartamental municipal, la evaluación y seguimiento y a los todos ellos donde Xàtiva ha conseguido unas muy buenas puntuaciones.

Para la Regidora de Participación Lena Baraza, una tarea básica e indispensable para las diferentes administraciones y mes concretamente para el Ayuntamiento es fomentar la educación para la participación desde las diferentes franjas de edad. A las políticas llevadas a cabo en esta materia en nuestra ciudad, hemos podido ver que esta ha sido una prioridad, no solamente a desarrollarla en jóvenes, como hemos visto con el proyecto «Creando Futuro», sino también con los adultos con la escuela de Participación Toni Cabezón. Para la regidora Lena Baraza, el significado de invertir en educación para la participación es crear sociedad, ciudadanía y trabajo conjunto y cooperativo.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × cuatro =