Arranca la reurbanització dels voltants de Sant Jaume

Les obres afectaran els carrers Pintor Climent, Pintor Perales i Portal de la Granja

L’Ajuntament de Xàtiva està duent a terme obres de reurbanització en els carrers Pintor Climent, Pintor Perales i Portal de la Granja (entre Pl. Sant Jaume i Pintor Perales), amb la finalitat de millorar les condicions de l’espai urbà. Les obres formen part del Pla ARRU de rehabilitació d’àrees urbanes degradades.

Durant l’execució de les obres, que compten amb un pressupost de licitació de 130.000 euros, només podran circular-hi els veïns i veïnes, restringint-se el pas de vehicles per aquesta zona. El termini de duració previst per a l’execució d’aquestes obres anirà des del 6 d’agost al 15 de novembre de 2019, aproximadament.

Les obres suposaran la millora de la il·luminació, la reordenació del trànsit, l’elevació del ferm i la instal·lació d’arbrat i mobiliari urbà.


En Castellà:

Arranca la reurbanización de los alrededores de Sant Jaume

Las obras afectarán las calles Pintor Climent, Pintor Perales y Portal de la Granja

El Ayuntamiento de Xàtiva está llevando a cabo obras de reurbanización en las calles Pintor Climent, Pintor Perales y Portal de la Granja (entre Pl. Sant Jaume y Pintor Perales), con el fin de mejorar las condiciones del espacio urbano. Las obras forman parte del Plan Arru de rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

Durante la ejecución de las obras, que cuentan con un presupuesto de licitación de 130.000 euros, sólo podrán circular los vecinos y vecinas, restringiéndose el paso de vehículos por esta zona. El plazo de duración previsto para la ejecución de estas obras irá desde el 6 de agosto al 15 de noviembre de 2019, aproximadamente.

Las obras supondrán la mejora de la iluminación, la reordenación del tráfico, la elevación del firme y la instalación de arbolado y mobiliario urbano.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez + 12 =