Xàtiva contractarà 24 joves gràcies al programa Avalem Joves Plus

El programa destina per a aquests llocs de treball a Xàtiva una subvenció total de 396.041€

Un any més, el programa Avalem Joves Plus subvenciona a joves menors de 30 anys amb un contracte d’un any de durada en prop de 500 ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Un d’aquests Ajuntaments que reben aquesta ajuda és el Ajuntament de Xàtiva.

La subvenció rebuda a Xàtiva pel programa SERVEF Avalem Joves Plus, sumant les quantitats acumulades per EMPUJU i EMCUJU, consta d’un total de 396.041 euros. Per la qual, Xàtiva és una de les ciutats amb més pressupost en quantitat d’ajudes a la Comunitat Valenciana. Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament de Xàtiva incorporarà a 24 joves oferint-los un lloc de treball.

Per una banda, es troba la subvenció destinada a persones joves qualificades (EMCUJU), majors de 16 anys, inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, contracte en pràctiques, a jornada completa durant un període de 12 mesos. Els títols que es requereixen en aquest cas a la ciutat son: 1 en Grau en Gestió Turística, 1 en Grau en Economia, 3 Tècnics Superiors en Sociocultural i Turística, 1 Tècnic Superior en Projectes d’Edificació i 5 Tècnics Superiors en Administració i Finances.

Per altra banda, la subvenció destinada a persones joves majors de 16 anys, inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb les mateixes condicions de contracte, ofereix 6 llocs de treball requerits per a Conserges, i 7 llocs de treball requerits per a Peons generals (2 destinats a jardineria, 2 destinats a obres, 2 a agricultura i 1 a neteja).

Avalem Joves Plus és un programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones joves, qualificades i no qualificades, per part d’entitats locals. Aquest programa del SERVEF té una triple finalitat: millorar l’ocupabilitat dels menors de 30 anys, proporcionar experiència laboral i posar en valor el talent jove a l’administració pública.

Aquest tipus d’iniciatives han contribuït a que la desocupació juvenil a la Comunitat haja caigut. La línia actual del SERVEF és donar prioritat a les actuacions per a la integració laboral dels col·lectius amb més dificultats d’inserció, com és el cas dels joves. L’objectiu és generar un mercat laboral més inclusiu mitjançant la creació de polítiques focalitzades en grups específics. Per tant, cal remarcar també que és fonamental la col·laboració entre els ajuntaments i el Consell per posar en marxa amb èxit programes d’ocupació com aquest.


En Castellà:

Xàtiva contratará 24 jóvenes gracias al programa Avalem Joves Plus

El programa destina para estos puestos de trabajo en Xàtiva una subvención total de 396.041€

Un año más, el programa Avalem Joves Plus subvenciona a jóvenes menores de 30 años con un contrato de un año de duración en cerca de 500 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Uno de estos Ayuntamientos que reciben esta ayuda es el Ayuntamiento de Xàtiva.

La subvención recibida en Xàtiva por el programa SERVEF Avalem Joves Plus, sumando las cantidades acumuladas por EMPUJU y EMCUJU, consta de un total de 396.041 euros. Por la cual, Xàtiva es una de las ciudades con más presupuesto en cantidad de ayudas en la Comunidad Valenciana. Con estas subvenciones, el Ayuntamiento de Xàtiva incorporará a 24 jóvenes ofreciéndoles un puesto de trabajo.

Por un lado, se encuentra la subvención destinada a personas jóvenes cualificadas (EMCUJU), mayores de 16 años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, contrato en prácticas, a jornada completa durante un periodo de 12 meses. Los títulos que se requieren en este caso en la ciudad sueño: 1 en Grado en Gestión Turística, 1 en Grado en Economía, 3 Técnicos Superiores en Sociocultural y Turística, 1 Técnico Superior en Proyectos de Edificación y 5 Técnicos Superiores en Administración y Finanzas.

Por otro lado, la subvención destinada a personas jóvenes mayores de 16 años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, con las mismas condiciones de contrato (EMPUJU), ofrece 6 puestos de trabajo requeridos para Conserjes, y 7 puestos de trabajo requeridos para Peones generales (2 destinados a jardinería, 2 destinados a obras, 2 a agricultura y 1 a limpieza).

Avalem Joves Plus es un programa de subvenciones de ocupación destinadas a la contratación de personas jóvenes, calificadas y no cualificadas, por parte de entidades locales. Este programa del SERVEF tiene una triple finalidad: mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años, proporcionar experiencia laboral y posar en valor el talento joven a la administración pública.

Este tipo de iniciativas han contribuido a que la desocupación juvenil en la Comunidad haya caído. La línea actual del SERVEF es dar prioridad a las actuaciones para la integración laboral de los colectivos con más dificultades de inserción, como es el caso de los jóvenes. El objetivo es generar un mercado laboral más inclusivo mediante la creación de políticas focalizadas en grupos específicos. Por lo tanto, hay que remarcar también que es fundamental la colaboración entre los ayuntamientos y el Consejo para poner en marcha con éxito programes de ocupación como este.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciseis + 16 =