Xàtiva rep 140.000 euros per a crear Tallers d’Ocupació

L’Ajuntament també rebrà altres 27.190 euros per al programa EMCORP destinat a majors de 30 anys desocupats de llarga durada

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut l’anticipi de la subvenció de 199.830 euros per part de la Direcció General d’Ocupació i Formació, LABORA, que es destina a Tallers d’Ocupació, dintre del programa mixt d’ocupació-formació.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha explicat que «el Servei d’Ocupació de la Generalitat Valenciana ha avançat 140.000 euros per al taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Xàtiva que s’està desenvolupant en l’escorxador. Un taller d’ocupació que possibilita la inserció laboral de deu persones i que en definitiva està desenvolupant-se en les condicions que correspon, pel que s’han rebut estos recursos».

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha anticipat el pagament de 139.881 euros, que suposen el 70% de subvenció. Aquesta xifra s’invertirà en els costos salarials de personal directiu, docent i auxiliar administratiu (50.131 euros), costos de formació i manteniment (13.977 euros) i salaris de l’alumnat (75.772 euros).

L’Ajuntament de Xàtiva va cursar, després de quasi una dècada, una sol·licitud a la Conselleria d’Ocupació per tal d’acollir una Escola taller, iniciant-se així el projecte «Escorxador viu». El taller d’ocupació, que es va iniciar el passat 28 de desembre de 2018, amb una durada de 12 mesos equivalents a 1.920 hores, alterna la formació amb el treball o la pràctica professional, que també està dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i l’adquisició d’experiència professional, segons estableix la normativa vigent. Els 10 alumnes que formen part d’aquest programa obtindran certificats de professionalitat en concloure el taller d’ocupació.

A més a més, l’Ajuntament de Xàtiva acaba de rebre també l’aprovació d’una subvenció de 27.190 euros per al programa EMCORP, destinat a l’ocupació de persones majors de 30 anys, desocupades de llarga durada. Aquest programa donarà treball a 3 persones durant 6 mesos.

Per últim, el proper 1 d’octubre entraran a treballar els 24 joves de l’Avalem Joves Plus, programa que subvenciona a joves menors de 30 anys amb un contracte d’un any de durada. La subvenció per a aquest programa, sumant les quantitats acumulades per EMPUJU (persones joves qualificades per entitats locals en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil) I EMCUJU (persones joves per entitats locals, en el Sistema de Garantia Juvenil), suma un total de 396.041 euros.

«Seguim treballant per millorar l’ocupabilitat dels joves i majors de la nostra ciutat i per a generar ocupació de forma directa, fomentant també l’adquisició de coneixements per a poder tindre treball una vegada finalitzen aquests plans d’ocupació», ha assegurat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.


Xàtiva recibe 140.000 euros para crear Talleres de Empleo

escorxador.-foto-2El Ayuntamiento también recibirá otros 27.190 euros para el programa EMCORP destinados a mayores de 30 años desempleados de larga duración

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido el anticipo de la subvención de 199.830 euros por parte de la Dirección General de Ocupación y Formación, LABORA, que se destina a Talleres de Ocupación, dentro del programa mixto de ocupación-formación.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha explicado que «el Servicio de Ocupación de la Generalitat Valenciana ha avanzado 140.000 euros para el taller de Ocupación del Ayuntamiento de Xàtiva que se está desarrollando en el matadero. Un taller de ocupación que posibilita la inserción laboral de diez personas y que en definitiva está desarrollándose en las condiciones que corresponde, por el que se han recibido estos recursos».
El Servicio Valenciano de Ocupación y Formación ha anticipado el pago de 139.881 euros, que suponen el 70% de subvención. Esta cifra se invertirá en los costes salariales de personal directivo, docente y auxiliar administrativo (50.131 euros), costes de formación y mantenimiento (13.977 euros) y salarios del alumnado (75.772 euros).


El Ayuntamiento de Xàtiva cursó, después de casi una década, una solicitud a la Conselleria de Ocupación para acoger una Escuela taller, iniciándose así lo proyecte «Escorxador viu». El taller de ocupación, que se inició el pasado 28 de diciembre de 2018, con una duración de 12 meses equivalentes a 1.920 horas, alterna la formación con el trabajo o la práctica profesional, que también está dirigida al aprendizaje, la cualificación y la adquisición de experiencia profesional, según establece la normativa vigente. Los 10 alumnos que forman parte de este programa obtendrán certificados de profesionalidad al concluir el taller de ocupación.

Además, el Ayuntamiento de Xàtiva acaba de recibir también la aprobación de una subvención de 27.190 euros para el programa EMCORP, destinado a la ocupación de personas mayores de 30 años, desocupadas de larga duración. Este programa dará trabajo a 3 personas durante 6 meses.

Por último, el próximo 1 de octubre entrarán a trabajar los 24 jóvenes del Avalem Joves Plus, programa que subvenciona a jóvenes menores de 30 años con un contrato de un año de duración. La subvención para este programa, sumando las cantidades acumuladas por EMPUJU (personas jóvenes cualificadas por entidades locales en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil) Y EMCUJU (personas jóvenes por entidades locales, en el Sistema de Garantía Juvenil), suma un total de 396.041 euros.

«Seguimos trabajando para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y mayores de nuestra ciudad y para generar ocupación de forma directa, fomentando también la adquisición de conocimientos para poder tener trabajo una vez finalizan estos planes de ocupación», ha asegurado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta