Xàtiva promourà la participació juvenil amb la campanya d’Alumnat Actiu

S’han preparat una sèrie de tallers i xerrades, a més dels programes de «Corresponsals Juvenils» i «Creant Futur»

Les Regidories d’Educació, Joventut i Participació Ciutadana han preparat una sèrie de tallers i xerrades destinades a fomentar la cultura de la participació juvenil i la millora de la convivència amb els programes d’Alumnat Actiu «Corresponsals Juvenils» i «Creant futur».

La intenció de l’Ajuntament de Xàtiva és promoure l’Educació per a la participació juvenil en quant a valors i a la millora de la convivència en el conjunt de la població adolescent. Per aquest motiu, durant el curs 2019/2020 es desenvoluparan dins del programa d’Alumnat Actiu dos projectes basats en metodologies que pretenen enfortir a grups de joves des del foment d’habilitats per al treball cooperatiu.

El projecte de «Corresponsals juvenils», ja ve desenvolupant-se a Xàtiva des de l’any 2017, i té com a objectiu generar grups d’estudiants voluntaris als instituts que servisquen d’enllaç entre el Centre d’Informació Juvenil i els mateixos centres educatius, acostant tant la informació com els recursos a més d’organitzar activitats del seu interès. D’altra banda, el projecte «Creant futur», que ja es va implementar el passat any, consisteix en una experiència d’aprenentatge per a la participació juvenil en la que l’alumnat d’ESO rep una formació en educació en valors i habilitats per al treball en equip.

La campanya d’Alumnat Actiu encetarà el proper mes de novembre les dinàmiques d’educació per a la participació del «Creant Futur», i obri les candidatures per al voluntariat dels !Corresponsals Juvenils», accedint a les aules de 2º i 3º d’ESO de tots els centres de Secundària de la ciutat, amb la voluntat d’apropar-los els serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Xàtiva.


En Castellà:

Xàtiva promoverá la participación juvenil en Secundaria con la campaña de Alumnado Activo

Se han preparado una serie de talleres y charlas, además de los programas de «Corresponsales Juveniles» y «Creando Futuro»

Las Concejalías de Educación, Juventud y Participación Ciudadana han preparado una serie de talleres y charlas destinadas a fomentar la cultura de la participación juvenil y la mejora de la convivencia con los programas de Alumnado Activo «Corresponsales Juveniles» y «Creando futuro».


La intención del Ayuntamiento de Xàtiva es promover la Educación para la participación juvenil en en cuanto a valores y a la mejora de la convivencia en el conjunto de la población adolescente. Por este motivo, durante el curso 2019/2020 se desarrollarán dentro del programa de Alumnado Activo dos proyectos basados en metodologías que pretenden fortalecer a grupos de jóvenes desde el fomento de habilidades para el trabajo cooperativo.

El proyecto de «Corresponsales juveniles», ya viene desarrollándose en Xàtiva desde el año 2017, y tiene como objetivo generar grupos de estudiantes voluntarios en los institutos que sirvan de enlace entre el Centro de Información Juvenil y los mismos centros educativos, acercando tanto la información como los recursos además de organizar actividades de su interés. Por otro lado, el proyecto «Creando futuro», que ya se implementó el pasado año, consiste en una experiencia de aprendizaje para la participación juvenil en la que el alumnado de ESO recibe una formación en educación en valores y habilidades para el trabajo en equipo.


La campaña de Alumnado Activo empezará el próximo mes de noviembre las dinámicas de educación para la participación del «Creando Futuro», y abre las candidaturas para el voluntariado de los «Corresponsales Juveniles», accediendo en las aulas de 2° y 3° de ESO de todos los centros de Secundaria de la ciudad, con la voluntad de acercarles los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta