Xàtiva presenta les Jornades de participació ciutadana i associacionisme per aquest dissabte

La Directora General de Participació Ciutadana posa com a exemple a nivell autonòmic les polítiques de participació de Xàtiva

L’Ajuntament ha presentat hui les Jornades de Participació Ciutadana i Associacionisme que tindran lloc a Xàtiva aquest dissabte 23 de novembre a la Casa de Cultura, en una roda de premsa amb la presència de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la Directora General de Participació Ciutadana Maria Jesús Pérez Galán i la regidora de Participació Lena Baraza.
L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacat que «la participació ciutadana és un dels pilars fonamentals d’aquest govern, amb especial atenció als pressupostos participatius». Cerdà ha destacat «l’aposta decidida per les polítiques de participació per part de l’Ajuntament de Xàtiva» i que «la participació ha d’anar lligada a la Joventut, a l’Educació i fins i tot a les polítiques inclusives o de la igualtat i la dona, pel que aquestes jornades ens permetran conèixer les accions que s’han realitzat en altres localitats».

Cerdà ha convidat a les diferents entitats i associacions de Xàtiva a participar de les jornades, «participant dels pressupostos participatius i sent conscients de l’aprenentatge que ens han donat les darreres experiències».

Jornades-de-Participacio-ciudadanaLa Directora General de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana, Maria Jesús Pérez Galán ha destacat, per la seua part, el recolzament per part de l’administració autonòmica al teixit social i associatiu que treballa les polítiques de foment de la participació, «apostant fermament per entitats com l’Ajuntament de Xàtiva que des de 2015 ve treballant en polítiques de participació com els pressupostos participatius o el Consell de xiquets i xiquetes, sent tot un referent a nivell autonòmic».

La Directora General també ha informat de que la intenció és crear una xarxa de bones pràctiques entre les diferents entitats locals per tal de compartir idees respecte a la cultura democràtica i participativa. «Volem treballar amb les entitats locals i també amb les tres Diputacions i les cinc universitats, per tal d’unir esforços». Per a tal fi hi ha prevista per al proper mes de febrer una Trobada d’Entitats Locals, i també la presentació de la primera guia de participació de la Generalitat Valenciana, la difusió de la qual es farà a principis de gener.

La jornada començarà amb la inauguració a les 9:30 del matí a càrrec de la Directora General de Participació Ciutadana Maria Jesús Pérez Galant, de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i de la regidora de Participació Ciutadana Lena Baraza. A continuació tindrà lloc una taula d’experiència titulada «Els ajuntaments davant del foment de la Participació Ciutadana», en la que intervindran l’Ajuntament de Paterna amb el projecte museu municipal «Reelectures»; l’Ajuntament de Silla amb el projecte de participació infantil «De l’aula al Ple»; i l’Ajuntament de Castelló de la Plana parlant sobre el Pressupost Participatiu «Decidim Castelló».

Després de la pausa-cafè, a les 11:30 del matí, es celebrarà la presentació dels resultats de l’Estudi i investigació d’òrgans i consells de participació a la ciutat de Xàtiva, a càrrec de la professora del Departament de Treball Social de la UV Carmen Montalba Ocaña, i a continuació (12:15h) es descobriran els pressupostos participatius «decideiXàtiva 2020). A les 12:45 la jornada es bifurcarà en dos grups de treball, un sobre propostes per a millorar el consell de participació municipal, i altre sobre el grup motor que comence a treballar en el decideiXàtiva’20. Per últim hi haurà un tancament sorpresa que s’ha anomenat «Amunt la Participació».

«L’àrea de Participació Ciutadana s’ha torna indispensable en els darrers anys degut a l’individualisme que impera en la societat hui en dia. Des de l’Ajuntament de Xàtiva fomentem tant la participació com la formació en aquest sentit, i per això aquestes Jornades són un recull de les diferents polítiques de participació que s’estan desenvolupant», ha explicat la regidora de Participació Ciutadana de Xàtiva, Lena Baraza.


En Castellà:

Xàtiva presenta las Jornadas de participación ciudadana y asociacionismo que se celebrarán este sábado

Jornades-de-Participacio-ciudadanaLa Directora General de Participación Ciudadana pone como ejemplo a nivel autonómico las políticas de participación de Xàtiva

El Ayuntamiento ha presentado hoy las Jornadas de Participación Ciudadana y Asociacionismo que tendrán lugar en Xàtiva este sábado 23 de noviembre en la Casa de Cultura, en una rueda de prensa con la presencia del alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la Directora General de Participación Ciudadana Maria Jesús Pérez Galán, y la regidora de Participación Lena Baraza.
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que «la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, con especial atención a los presupuestos participativos». Cerdà ha destacado «la apuesta decidida por las políticas de participación por parte del Ayuntamiento de Xàtiva» y que «la participación tiene que ir ligada a la Juventud, a la Educación e incluso a las políticas inclusivas o de la igualdad y la mujer, por lo que estas jornadas nos permitirán conocer las acciones que se han realizado en otras localidades».

Cerdà ha invitado a las diferentes entidades y asociaciones de Xàtiva a participar de las jornadas, «participando de los presupuestos participativos y siendo conscientes del aprendizaje que nos han dado las últimas experiencias».
La Directora General de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, Maria Jesús Pérez Galán ha destacado, por su parte, el respaldo por parte de la administración autonómica al tejido social y asociativo que trabaja las políticas de fomento de la participación, «apostando firmemente por entidades como el Ayuntamiento de Xàtiva que desde 2015 viene trabajando en políticas de participación como los presupuestos participativos o el Consell de niños y niñas, siente todo uno en lo referente a nivel autonómico».


La Directora General también ha informado de que la intención es crear una red de buenas prácticas entre las diferentes entidades locales para compartir ideas respecto a la cultura democrática y participativa. «Queremos trabajar con las entidades locales y también con las tres Diputaciones y las cinco universidades, para unir esfuerzos». Para tal fin hay previsto para el próximo mes de febrero un Encuentro de Entidades Locales, y también la presentación de la primera guía de participación de la Generalitat Valenciana, la difusión de la cual se hará a principios de enero.


La jornada empezará con la inauguración a las 9:30 de la mañana a cargo de la Directora General de Participación Ciudadana Maria Jesús Pérez Galant, del alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y de la regidora de Participación Ciudadana Lena Baraza. A continuación tendrá lugar una mesa de experiencia titulada «Los ayuntamientos ante el fomento de la Participación Ciudadana», en la que intervendrán el Ayuntamiento de Paterna con el proyecto museo municipal «Reelectures»; el Ayuntamiento de Silla con el proyecto de participación infantil «Del aula al Pleno»; y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana hablante sobre el Presupuesto Participativo «Decidim Castelló».

Después de la pausa-café, a las 11:30 de la mañana, se celebrará la presentación de los resultados del Estudio e investigación de órganos y consejos de participación en la ciudad de Xàtiva, a cargo de la profesora del Departamento de Trabajo Social de la UV Carmen Montalba Ocaña, y a continuación (12:15h) se descubrirán los presupuestos participativos «decideiXàtiva 2020). A las 12:45 la jornada se bifurcará en dos grupos de trabajo, uno sobre propuestas para mejorar el Consell de participación municipal, y otro sobre el grupo motor que empiece a trabajar en el decideiXàtiva’20. Por último habrá un cierre sorpresa que se ha denominado «Amunt la Participació».


«El área de Participación Ciudadana se ha vuelto indispensable en los últimos años debido al individualismo que impera en la sociedad hoy en día. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva fomentamos tanto la participación como la formación en este sentido, y por eso estas Jornadas son una compilación de las diferentes políticas de participación que se están desarrollando», ha explicado la regidora de Participación Ciudadana de Xàtiva, Lena Baraza.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 2 =