Xàtiva ordena l’execució d’obres en immobles del nucli històric i la neteja de solars a la zona nord-oest

Els propietaris estan obligats a esmenar els desperfectes, enfrontant-se a sancions en cas d’incompliment

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar ahir tres expedients de disciplina urbanística. Es tracta d’ordres d’execució per a la realització d’obres en distints immobles situats al nucli històric i a la zona nord-oest de la ciutat. Concretament, els immobles afectats es troben situats a la plaça de la Bassa, el carrer Roger de Llúria i el carrer 25 d’abril. A través de les xarxes socials, el regidor d’Urbanisme, Ignacio Reig, ha qualificat aquests immobles com a «solars abandonats i teulades perilloses».

En el cas de l’immoble situat a la plaça la Bassa, s’ordena la reparació de la façana, cornisa i safates del balcó per evitar despreniments, així com distintes obres a l’interior de l’edifici, atorgant un termini de quinze dies al propietari per tal de dur a terme tota la sèrie d’obres indicades pels tècnics municipals en la dita ordre.

Els altres dos immobles són solars situats a la zona nord-oest que actualment presenten una situació d’abandonament, amb presència d’enderrocs, brutícia, vegetació incontrolada i deficiències en el tancament que constitueixen una falta de seguretat per als vianants. En aquests casos, es dóna als propietaris un termini de trenta dies per a netejar els solars i procedir a un tancat adequat del perímetre per garantir les condicions de seguretat i salubritat, seguint les indicacions dels tècnics municipals i en compliment de la normativa.

Cal recordar que aquestes ordres d’execució d’obres són d’obligat compliment. En cas de no respectar les indicacions dels tècnics municipals en quant a terminis i actuacions a desenvolupar, els propietaris s’enfronten a sancions per infracció urbanística, així com a la possibilitat de que l’Ajuntament efectue les obres subsidiàriament, passant-li la despesa al propietari.

No hay comentarios

Dejar respuesta