Xàtiva obri el termini per a sol·licitar les ajudes al transport universitari

Les ajudes es poden sol·licitar fins el 20 de febrer, tant per via telemàtica com presencial

 La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva, Lena Baraza, ha informat de l’apertura del termini per a sol·licitar les beques al transport universitari per al present curs. Els destinataris d’aquestes ajudes són els estudiants universitaris de grau, de formació professional de grau superior o Música/Dansa de Grau Superior, residents a Xàtiva, que hagen de desplaçar-se fora del terme municipal de Xàtiva per a dur a terme els seus estudis. Les beques es destinen al finançament del cost del desplaçament dels estudiants. Baraza considera que «és molt important facilitar la mobilitat dels estudiants per a que qualsevol persona puga cursar estudis superiors, independentment de les seues circumstàncies». La regidora recorda que el termini per sol·licitar les ajudes per al transport universitari expira el proper dia 20 de febrer.

El requisits per a poder beneficiar-se de les beques son els següents:

Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.
Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2019/2020. Per a poder rebre la beca s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.
Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.

No podran ser beneficiaris:
Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.
Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
Els beneficiaris d’altres beques al transport concedides per altres administracions públiques.
Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

Les bases per a la concessió d’aquestes beques es poden descarregar en el següent link: https://xativa.sedelectronica.es/board/

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × 1 =