Xàtiva llança un programa d’ajudes per a projectes de talent jove en empreses de la ciutat

L’objectiu és estimular la creació d’ocupació per a persones joves qualificades

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat hui la convocatòria de cinc línies de subvenció per a empreses dintre del programa Talent Jove a l’empresa 2022, per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals en empreses de la ciutat. La subvenció compta amb una dotació de 70.000 euros. L’objectiu primordial és el desenvolupament de projectes innovadors dins d’empreses i/o entitats de Xàtiva, per part de persones joves de la ciutat que tinguen qualificació directament relacionada amb aquest projecte. La iniciativa pretén generar un marc de valor empresarial i d’oportunitats tant a l’empresa com a l’entorn.

Els projectes hauran d’estar basats en avanços d’I+D+i; digitalització i noves tecnologies, sostenibilitat, responsabilitat social, creixement empresarial o noves àrees per a l’empresa o entitat ocupadora. El desenvolupament del projecte ha de tindre una durada mínima d’un any i ha de ser executat directament per una persona jove contractada durant tota la duració del mateix, en funció dels requisits establerts a la convocatòria de les ajudes.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla Millennial 2021-2025, aprovat en el passat plenari municipal del mes de febrer. Aquest pla contempla huit línies estratègiques i 28 accions a desenvolupar mitjançant la col·laboració públic-privada per al foment de la inserció laboral del col·lectiu jove tant qualificat com no qualificat. Les línies estratègiques a desenvolupar són l’educació, formació, participació i drets laborals; emprenedoria, idees i cultura empresarial; retenció, retorn i captació de talent jove; inserció laboral per a l’experiència i la igualtat d’oportunitats; espai d’impuls de start-ups per a l’atracció d’inversions, creixement empresarial i diversificació del teixit productiu; reforç i diversificació de l’economia tradicional des d’una perspectiva jove; orientació i informació; i igualtat d’oportunitats laborals entre homes i dones joves.

El termini de presentació de les sol·licituds serà 20 dies naturals a comptar a partir de la publicació de les bases de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província de València. Les bases estaran disponibles en la pàgina web municipal (www.xativa.es) i la tramitació és farà únicament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva (http://xativa.sedelectronica.es).

No hay comentarios

Dejar respuesta