Xàtiva inicia les gestions per a la modernització del comerç local

L’alcalde Roger Cerdà es reuneix amb la secretària autonòmica de Comerç, Rebeca Torró

 Divendres passat, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, es va reunir amb la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró. L’alcalde va exposar els plans de l’Ajuntament per a la modernització i adaptació digital del comerç a Xàtiva. En el transcurs de la reunió s’ha abordat les mesures de la Generalitat per al xicotet i mitjà comerç i, de manera especial, els plans d’adaptació digital del comerç, així com altres propostes per a la dinamització de l’economia local mitjançant el programa de subvencions de la Generalitat Valenciana.

L’Ajuntament contempla el comerç electrònic com una oportunitat per a la millora de la competitivitat del comerç local. L’alcalde Roger Cerdà ha manifestat que “és necessària la modernització del comerç. Aquest ha de ser un procés dirigit per l’Ajuntament, fins al punt d’assignar un responsable municipal d’acompanyar a cada comerç en aquest camí i oferir una plataforma que puga englobar al comerç de tota la ciutat. És important treballar en línia amb les federacions empresarials per a millorar la coordinació de les accions i la interlocució amb les administracions”.

En aquest sentit, la mesura passa per la posada en marxa un pla local d’impuls de la digitalització comercial, sumant-se a l’esforç de la Generalitat Valenciana i comptant amb la col·laboració de les associacions d’empresaris i la Cambra de Comerç.

Les línies mestres d’aquest pla passen per un conveni de col·laboració amb la Conselleria i tindran en compte la situació de partida de cada comerç, començant a desenvolupar-se a través de distintes accions de sensibilització, informació i formació, a l’estil de com s’ha implantat el sistema de qualitat turística Sicted. Un segon nivell del pla facilitarà l’accés dels comerços de Xàtiva a les distintes eines informàtiques que s’utilitzen en el camp de l’e-commerce, mentre que en nivells més avançats es farà un major esforç en la implementació i seguiment d’aquestes eines.


En Castellà:

Xàtiva inicia las gestiones para la modernización del comercio local

El alcalde Roger Cerdà se reúne con la secretaria autonómica de Comercio, Rebeca Torró

 El pasado viernes, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se reunió con la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Rebeca Torró. El alcalde expuso los planes del Ayuntamiento para la modernización y adaptación digital del comercio en Xàtiva. En el transcurso de la reunión se abordaron las medidas de la Generalitat para el pequeño y mediano comercio y, de manera especial, los planes de adaptación digital del comercio, así como otras propuestas para la dinamización de la economía local mediante el programa de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento contempla el comercio electrónico como una oportunidad para la mejora de la competitividad del comercio local. El alcalde Roger Cerdà ha manifestado que «es necesaria la modernización del comercio. Este debe ser un proceso dirigido por el Ayuntamiento, hasta el punto de asignar un responsable municipal de acompañar a cada comercio en este camino y ofrecer una plataforma que pueda englobar al comercio de toda la ciudad. Es importante trabajar en línea con las federaciones empresariales para mejorar la coordinación de las acciones y la interlocución con las administraciones».

En este sentido, la medida pasa por la puesta en marcha un plan local de impulso de la digitalización comercial, sumándose al esfuerzo de la Generalitat Valenciana y contando con la colaboración de las asociaciones de empresarios y la Cámara de Comercio.

Las líneas maestras de este plan pasan por un convenio de colaboración con la Conselleria y tendrán en cuenta la situación de partida de cada comercio, empezando a desarrollarse a través de distintas acciones de sensibilización, información y formación, al estilo de cómo se ha implantado el sistema de calidad turística Sicted. Un segundo nivel del plan facilitará el acceso de los comercios de Xàtiva a las distintas herramientas informáticas que se utilizan en el campo del e-commerce, mientras que en niveles más avanzados se hará un mayor esfuerzo en la implementación y seguimiento de estas herramientas.

No hay comentarios

Dejar respuesta