Xàtiva estudiarà la viabilitat d’abastiment d’aigua potable en la zona del Carraixet

La Junta de Govern aprova la realització d’un informe per tal de buscar alternatives davant la problemàtica

La Junta de Govern de Xàtiva ha aprovat, a petició de la regidoria d’Obres Públiques i Urbanisme, la contractació dels serveis per a la realització d’un informe en el que s’analitzen les alternatives d’abastiment d’aigües potables per a la zona del Carraixet, amb un estudi tècnic i valoració de les possibles opcions.
Aquesta tasca, que tindrà un import de 5.445 euros, serà elaborada per l’empresa Aymed Proyectos Obras y Servicios S.L a través del d’un contracte menor.

La millora del servei és una llarga reivindicació dels veïns i veïnes de la zona del Carraixet, amb constants problemes respecte al subministrament d’aigua potable que fan necessari l’estudi d’alternatives viables al funcionament actual d’abastiment.

«Es tracta d’una de les deficiències més grans que hem trobat als termes municipals, ja que malgrat ser zona urbana declarada no hi ha un subministrament d’aigua potable per part de l’Ajuntament de Xàtiva. Per això hem encarregat un estudi de viabilitat per tal de veure les possibilitats reals que hi ha per a subministrar aquest servei», ha explicat el regidor d’Obres Públiques i Urbanisme Ignacio Reig, qui ha reconegut que «la dificultat és gran donat la distància des del Carraixet fins al centre urbà de la ciutat».


En castellà:

Xàtiva estudiará la viabilidad del abastecimiento de agua potable en la zona del Carraixet

La Junta de Gobierno aprueba la realización de un informe para la búsqueda de alternativas ante la problemática

La Junta de Gobierno de Xàtiva ha aprobado, a petición de la concejalía de Obras Públicas y Urbanismo, la contratación de los servicios para la realización de un informe en el que se analicen las alternativas de abastecimiento de aguas potables para la zona del Carraixet, con un estudio técnico y valoración de las posibles opciones.


Esta tarea, que tendrá un importe de 5.445 euros, será elaborada por la empresa Aymed Proyectos Obras y Servicios S.L a través del de un contrato menor.


La mejora del servicio es una larga reivindicación de los vecinos y vecinas de la zona del *Carraixet, con constantes problemas respecto al suministro de agua potable que hacen necesario el estudio de alternativas viables al funcionamiento actual de abastecimiento.

«Se trata de una de las deficiencias más grandes que hemos encontrado en los términos municipales, puesto que a pesar de ser zona urbana declarada no hay un suministro de agua potable por parte del Ayuntamiento de Xàtiva. Por eso hemos encargado un estudio de viabilidad para ver las posibilidades reales que hay para suministrar este servicio», ha explicado el regidor de Obras Públicas y Urbanismo Ignacio Reig, quien ha reconocido que «la dificultad es grande debido a la distancia desde el Carraixet hasta el centro urbano de la ciudad».

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × 1 =