Xàtiva dota 355.000 € per liquidar l’anterior contracte de neteja viària amb FCC

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat una modificació pressupostària per a dotar econòmicament diferents partides que necessiten fons abans de final de l’exercici. Entre aquestes, destaca la consignació de 355.000 euros per fer front a la sentència que condemna a l’Ajuntament al pagament de 175.733 euros, més altres imports, a l’empresa FCC, SA, per la liquidació i revisió de preus dels serveis que va prestar aquesta empresa durant 2011 i 2012.

Les discrepàncies naixen quan es produeix el canvi en l’empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària, que venia realitzant l’empresa FCC amb un cost anual de 2 milions d’euros. Després de l’adjudicació a una nova empresa (Inditex, S.A.U.), van sorgir quantioses diferències a l’hora de valorar els serveis prestats, que van acabar en els tribunals. En el fons de l’assumpte, hi ha la rivalitat entre Alfonso Rus i Vicent Parra pel control de la despesa derivada a aquestes empreses.

Finalment, la justícia ha estimat parcialment la reclamació de FCC que obliga a assumir un pagament de 175.733 euros. Altres conceptes pendents de liquidació elevarien el cost total per a les arques municipals a 355.000 euros.

D’altra banda, la Junta de Govern ha aprovat l’inici d’expedient per a la resolució i liquidació del contracte de concessió de la gestió de l’aparcament subterrani de la plaça de la Bassa. El passat 30 de setembre, l’administració concursal de la societat Llanera S.L. va anunciar el tancament d’aquest pàrquing, que l’empresa va construir i venia explotant des de setembre de 2004. L’Ajuntament ha garantit la viabilitat de l’explotació mitjançant un procés d’urgència i, ara, es veu forçat a exigir a la mercantil Llanera S.L. que complisca les seues obligacions amb la concessió o, en cas contrari, liquidar el contracte. En qualsevol cas, l’Ajuntament assegura la continuïtat del servei.

L’administració concursal de Llanera S.L. exigeix, des de novembre de 2013, el pagament d’1’6 milions d’euros en concepte d’indemnització per la construcció de l’aparcament.
Ara, l’Ajuntament es troba amb una reclamació milionària i un concessionari que abandona l’explotació del pàrquing. Després de tres anys d’inacció de l’anterior equip de govern, els actuals responsables municipals han de solucionar aquesta complicada papereta amb un potencial dany econòmic de 1’6 milions, tal i com lamenten.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez − nueve =