Xàtiva destinarà 100.000 euros a la millora dels parcs infantils

Cada mes es farà una inspecció en tots els parcs per detectar i reparar desperfectes

L’Ajuntament de Xàtiva ha posat en marxa aquesta setmana un servei integral de manteniment i reparació dels jocs infantils dels parcs públics de la ciutat. La mesa de contractació va donar llum verda a aquest servei per un import proper als 100.000 euros a invertir durant els propers tres anys. El servei consisteix en el manteniment preventiu i correctiu de les àrees públiques de jocs infantils i entrenament de Xàtiva, així com la reparació o substitució d’elements danyats per millorar l’estat general d’aquestes instal·lacions, una demanda recurrent per part de la ciutadania.

El regidor de Conservació del Medi Urbà, Ricardo Martínez, ha explicat que «es tracta de zones molt sensibles que requereixen un manteniment especial. Per això hem contractat a una empresa especialitzada, JJ Parc, que ens aporta una garantia que les zones de jocs estaran en perfecte estat per a que els nostres xiquets i xiquetes estiguen completament segurs».

En el plec de prescripcions tècniques del servei es recull que l’execució d’aquests serveis ha de garantir la seguretat de tots i cadascun dels elements que componen cada àrea de jocs infantils catalogada a la ciutat. Es tracta d’actuar per contrarestar els efectes de la deterioració per l’ús, per l’exposició a fenòmens meteorològics adversos o actes vandàlics.

Les condicions del contracte exigeixen que el servei es preste d’acord amb la normativa vigent i a el mateix temps que es mantinga la funcionalitat, neteja i estètica general del conjunt. Es pretén que aquest manteniment integral minimitze les despeses de reparació i reposició i allarge la vida útil de les àrees de joc i entrenament de Xàtiva.

Inspeccions periòdiques

Per a la supervisió de l’estat de les instal·lacions, es preveu tres nivells d’inspecció. Un primer nivell d’inspecció ocular, amb freqüència mensual, que ha de servir per detectar les necessitats sobre reajustament de peces, reparacions, neteges de pintades, rentat de jocs infantils, a més de verificar l’impacte visual de la zona i els seus equips; així com per a la comprovació del bon estat de les tanques i tancaments.

El segon nivell d’inspecció previst, amb freqüència trimestral, se centra en la funcionalitat de l’equipament. És una inspecció més profunda amb l’objectiu de comprovar el funcionament, l’estabilitat, els ancoratges o cimentacions de cadascun dels equips que componen cada zona i observar l’estat i desgast de peces o components.

Finalment, s’efectuarà una tercera inspecció de caràcter anual on s’analitzaran de forma integral aspectes com l’adequació de l’equipament a la normativa vigent en cada moment. També es comprovarà el nivell de seguretat global dels equipaments, estructures, superfícies, ponts, fonaments i cobertes, prestant una especial atenció als elements enterrats, per prevenir podriment dels peus de fusta i corrosió dels peus metàl·lics. Aquesta inspecció requerirà l’excavació o el desmuntatge de certs elements.

En el cas que els equipaments no ofereixin seguretat, el contractista els immobilitzarà immediatament i impedirà l’accés a el públic, donant compte d’això als serveis municipals.

No hay comentarios

Dejar respuesta