El Programa Mentalis de Benestar Social Xàtiva reprèn la seua activitat

Les activitats es realitzen principalment a l’aire lliure per tal d’adaptar-se a les circumstàncies provocades per la pandèmia

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i la regidora de Benestar Social Xelo Angulo han visitat aquest matí als participants del programa Mentalis, que s’ha reprès aquesta setmana adaptant-se a les circumstàncies provocades per la pandèmia.

«Donada la situació sanitària vam haver de suspendre pràcticament la totalitat de les activitats que teníem previstes per a la gent gran de Xàtiva, però malgrat no trobar-nos ja en estat d’alarma, l’evolució de contagis i la previsió incerta de l’evolució davant l’entrada de la grip i també de les pluripatologies que presenten la majoria de les persones usuàries ens han fet plantejar-nos aquest programa d’una manera que no implique estar en espais tancats, per poder oferir-los tots aquests recursos amb tots els beneficis que comporta, evitant al màxim els contagis», ha manifestat la regidora de Benestar Social Xelo Angulo.

El programa Mentalis ha tingut un resultat molt exitós en les darreres edicions, ja que facilita una rutina per a la gent major i suposa un punt d’encontre amb gent de la seua edat, per tal de pal·liar eixe aïllament que sol patir aquest col·lectiu. A més a més, el material d’estimulació i les manualitats realitzades augmenten eixa sensació de vàlua personal, a més de millorar les funcions cognitives i aspectes de la tercera edat.

«Estem contents de poder posar en marxa aquest programa, que està tenint molta acceptació per part de la gent gran de la nostra ciutat, especialment de la que comença a patir un deteriorament cognitiu. Des de l’Ajuntament hem donat la volta a la situació, oferint una alternativa que creguem que serà del seu grat».

L’activitat s’ha iniciat aquesta setmana, amb la realització de diverses activitats a l’aire lliure tant en la Glorieta José Espejo com en la pista esportiva del barri nord-oest, i estan previstes altres activitats com ara visites guiades als museus i a diferents edificis municipals, la pintada de quadres, i també un seguiment continu telefònic amb els familiars per a preparar tots els materials i totes les valoracions tutoritzades.


En Castellà:

El Programa Mentalis de Bienestar Social retoma su actividad

Las actividades se realizan principalmente al aire libre para adaptarse a las circunstancias provocadas por la pandemia

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y la regidora de Bienestar Social Xelo Angulo han visitado esta mañana a los participantes del programa Mentalis, que se ha retomado esta semana adaptándose a las circunstancias provocadas por la pandemia.
«Dada la situación sanitaria tuvimos que suspender prácticamente la totalidad de las actividades que teníamos previstas para la gente mayor de Xàtiva, pero a pesar de no encontrarnos ya en estado de alarma, la evolución de contagios y la previsión incierta de la evolución ante la entrada de la gripe y también de las pluripatologías que presentan la mayoría de las personas usuarias nos han hecho plantearnos este programa de una manera que no implique estar en espacios cerrados, para poder ofrecerles todos estos recursos con todos los beneficios que conlleva, evitando al máximo los contagios», ha manifestado la regidora de Bienestar Social Xelo Angulo.
El programa Mentalis ha tenido un resultado muy exitoso en las últimas ediciones, puesto que facilita una rutina para la gente mayor y supone un punto de encuentro con gente de su edad, para paliar ese aislamiento que suele sufrir este colectivo. Además, el material de estimulación y las manualidades realizadas aumentan esa sensación de valía personal, además de mejorar las funciones cognitivas y aspectos de la tercera edad.
«Estamos contentos de poder poner en marcha este programa, que está teniendo mucha aceptación por parte de la gente mayor de nuestra ciudad, especialmente de la que empieza a sufrir un deterioro cognitivo. Desde el Ayuntamiento hemos dado la vuelta a la situación, ofreciendo una alternativa que creemos que será de su agrado».
La actividad se ha iniciado esta semana, con la realización de varias actividades al aire libre tanto en la Glorieta José Espejo como en la pista deportiva del barrio noroeste, y están previstas otras actividades como ahora visitas guiadas a los museos y en diferentes edificios municipales, la pintada de cuadros, y también un seguimiento continuo telefónico con los familiares para preparar todos los materiales y todas las valoraciones tutorizadas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve − once =