Xàtiva convoca subvencions per a associacions de dones de la ciutat per valor de més de 4.000 euros

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest matí les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les associacions de dones de la ciutat de Xàtiva. La quantitat consignada per a cobrir aquestes ajudes és de 4.161,45 euros. El termini per a la presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 31 de desembre.

La regidora de Dona i Igualtat, Francesca Chapí comparteix que a través de les associacions, les dones poden exercir un paper de protagonistes dels canvis que es produeixen en la societat. Chapí pensa que “les associacions brinden espais alternatius on oferir serveis per a les dones. L’associacionisme de dones pot arribar allà on l’Estat i les administracions públiques no ho han fet, de manera que podem dir que tenen una funció de suport de l’estat del benestar. És necessari que des de l’administració es recolze a les associacions de dones en la consecució de les seues finalitats, que no són altres que aconseguir una igualtat real i efectiva en la societat de Xàtiva”.

La finalitat de les ajudes és recolzar activitats de les associacions tendents a reivindicar la igualtat entre dones i homes en les tasques domèstiques, a prevenir la violència de gènere entre la joventut, a visibilitzar les aportacions de les dones a la cultura, la política i la ciència que s’han produït al llarg de la història o defensar els interessos de les mestresses de la llar, entre d’altres.

Les ajudes es destinaran a atendre les despeses derivades del foment i realització d’accions de recolzament a les dones víctimes de violència de gènere o agressions sexuals, al foment de les tradicions i cultura produïda majoritàriament per dones o al foment de les relacions intergeneracionals entre dones.

Altres activitats subvencionables són el foment de les relacions entre associacions de dones de Xàtiva, la utilització i formació per a dones en noves tecnologies, la promoció de la salut i el benestar físic de les dones, les accions dirigides a aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i hòmens i l’erradicació de la violència de gènere i el foment d’accions formatives en assumptes relacionats amb l’interès de la dona.

Segons l’informe tècnic en què es basa la convocatòria d’aquestes subvencions, les associacions de dones es caracteritzen per procurar espais, llocs plurals i alternatius a l’àmbit domèstic. Aquestes entitats ofereixen a les dones una privacitat que a casa no poden trobar, on disposen d’un temps per a elles mateixes i on mantenen relacions socials amb altres dones, intercanviant experiències. Les associacions són un espai col·lectiu on les dones poden veure que la seua trajectòria individual té cabuda dins d’una dimensió col·lectiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciocho + 9 =