Xàtiva avança en la campanya contra el mosquit tigre

La regidora Reme Sinisterra apel·la a la col·laboració dels veïns i veïnes per fer front a la plaga en les propietats privades

L’Ajuntament de Xàtiva està treballant, junt amb l’empresa CTL Sanidad Ambiental, en el control de mosquits tigre tant al nucli urbà de la ciutat com a les pedanies i els disseminats de Bixquert i Carraixet.
«L’increment de mosquits que estem patint es troba directament relacionat amb les contínues pluges que hem patit en les darreres setmanes, el que està propiciant unes condicions molt favorables per a la reproducció dels mosquits», ha explicat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra, qui ha destacat que «s’han pres mesures per tal d’avançar el calendari de tractaments larvicides, els quals són els més eficaços en aquest sentit».

Des de l’ens municipal destaquen a més que, donades les característiques reproductives del mosquit tigre, és necessària la col·laboració dels veïns i veïnes en les propietats privades, prestant atenció a piscines embassaments, tolls, bidons i recipients en general, ja que les larves de mosquits solen criar-se en aquests punts. «Com a regidora de Medi Ambient faig una crida a la col·laboració de tota la ciutadania per a que prenguen les mesures pertinents de prevenció i així poder evitar la propagació d’aquest insecte en els nostres domicilis», ha expressat Sinisterra.

L’època d’activitat del mosquit s’estén principalment entre els mesos d’abril a octubre, i per a evitar la seua propagació s’aconsella evitar l’aigua estancada en plats de jardineres, llaunes, neumàtics, dipòsits, piscines, fonts ornamentals i utensilis en general. Altres accions aconsellables són la col·locació de mosquiteres, l’emprament de repel·lents cutanis, la poda de la vegetació densa o la cloració de l’aigua de les piscines en els mesos anteriors i posteriors a l’estiu.


En Castellà:

Xàtiva avanza en la campaña contra el mosquito tigre

La concejala Reme Sinisterra apela a la colaboración de los vecinos y vecinas para hacer frente a la plaga en las propiedades privadas

El Ayuntamiento de Xàtiva está trabajando, junto con la empresa CTL Sanidad Ambiental, en el control de mosquitos tigre tanto en el casco urbano de la ciudad como en las pedanías y los diseminados de Bixquert y Carraixet.
«El incremento de mosquitos que estamos sufriendo se encuentra directamente relacionado con las continuas lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, lo que está propiciando unas condiciones muy favorables para la reproducción de los mosquitos», ha explicado la concejala de Medio Ambiente Reme Sinisterra, quien ha destacado que «se han tomado medidas para avanzar el calendario de tratamientos larvicidas, los cuales son los más eficaces en este sentido».

Desde el ente municipal destacan además que, dadas las características reproductivas del mosquito tigre, es necesaria la colaboración de los vecinos y vecinas en las propiedades privadas, prestando atención a piscinas embalses, charcos, bidones y recipientes en general, puesto que las larvas de mosquitos suelen criarse en estos puntos. «Como concejala de Medio Ambiente hago un llamamiento a la colaboración de toda la ciudadanía para que tomen las medidas pertinentes de prevención y así poder evitar la propagación de este insecto en nuestros domicilios», ha expresado Sinisterra.

La época de actividad del mosquito se extiende principalmente entre los meses de abril a octubre, y para evitar su propagación se aconseja evitar el agua estancada en platos de jardineras, latas, neumáticos, depósitos, piscinas, fuentes ornamentales y utensilios en general. Otras acciones aconsejables son la colocación de mosquiteras, el uso de repelentes cutáneos, la poda de la vegetación densa o la cloración del agua de las piscinas en los meses anteriores y posteriores en verano.

No hay comentarios

Dejar respuesta