Xàtiva aprova les expropiacions dels locals d’Avinguda de Selgas

El ple també ha donat llum verda a la cessió a Conselleria dels terrenys per poder efectuar l’ampliació del pàrquing del Lluís Alcanyís

El ple ordinari del mes de setembre celebrat aquest dissabte a l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular, les expropiacions dels locals de planta baixa adossats a l’Antic Convent de Santa Clara, amb accés des de l’Avinguda de Selgas. Es tracta del pas previ necessari per tal d’efectuar la cessió a la Conselleria de Justícia, iniciant així l’expedient de licitació de les obres per a la construcció del futur Palau de Justícia.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agraït el vot dels partits polítics i ha comunicat que l’expropiació es farà abans de que finalitze l’any 2019. “Estem parlant amb el propietari i prop d’arribar a un acord, de manera que ens permetria tornar a portar a plenari la segregació de la part que s’ha de cedir a Conselleria i al mateix temps l’acord de cessió, tal i com ens hem compromès, ja que la Conselleria té consignats 5,8 milions d’euros en el pressupost de 2019. Al mateix temps ens han assegurat que en tan prompte tinguen els terrenys iniciaran la licitació del projecte”. Cerdà ha afegit que una vegada complits tots els passos “les obres començaran el més prompte possible per a que siga una realitat aquest trasllat dels jutjats”.

Xàtiva Unida també ha donat el seu vot favorable però el regidor Alfred Boluda ha puntualitzat que al preu inicial que s’havia estipulat “ara caldrà afegir el preu de l’expropiació dels locals”, així com que la imatge promocional de l’edifici “pot conduir a enganys perquè el projecte encara no està realitzat”. Per part del grup Ciutadans, la regidora Maria Beltrán ha explicat que el seu grup ha votat favorablement “per a que aquests tràmits es duguen a terme el més aviat possible, fent així que la seu judicial siga prompte una realitat”.

Al mateix temps, també s’han aprovat la resta d’expropiacions que es portaven a plenari, totes elles amb el vot favorable dels grups PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i Ciutadans, i l’abstenció del Partit Popular. Es tracta de l’expropiació de diverses vivendes pendents d’adquisició en un edifici del carrer Vera, així com la part posterior dels habitatges de la Plaça Sant Jaume i carrer Pintor Climent.

D’altra banda, el ple ordinari ha aprovat per unanimitat la cessió a Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la parcel·la on s’ubicarà l’ampliació del pàrquing de l’Hospital Lluís Alcanyís.
A més a més, també s’ha aprovat la constitució del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat i el Consell d’Acció i Polítiques Socials de la present legislatura, al temps que també s’ha aprofitat per felicitar als integrants del cossos de la Policia pel servei prestat durant la Fira 2019, agraïment que s’ha fet extensible a la resta d’agents implicats durant la festivitat.


En Castellà:

Xàtiva aprueba las expropiaciones de los locales de Avinguda de Selgas para poder construir el nuevo Palacio de Justicia

El pleno también ha dado luz verde a la cesión a Conselleria de los terrenos para poder efectuar la ampliación del párking del Lluís Alcanyís

El pleno ordinario del mes de septiembre celebrado este sábado en el Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, las expropiaciones de los locales de planta baja adosados al Antiguo Convento de Santa Clara, con acceso desde la Avenida de Selgas. Se trata del paso previo necesario para efectuar la cesión a la Consellería de Justicia, iniciando así el expediente de licitación de las obras para la construcción del futuro Palacio de Justicia.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agradecido el voto de los partidos políticos y ha comunicado que la expropiación se hará antes de que finalice el 2019. “Estamos hablando con el propietario y cerca de llegar a un acuerdo, de forma que nos permitiría volver a llevar a pleno la segregación de la parte que se tiene que ceder a Conselleria y al mismo tiempo el acuerdo de cesión, tal y como nos hemos comprometido, puesto que la Conselleria tiene consignados 5,8 millones de euros en el presupuesto de 2019. Al mismo tiempo nos han asegurado que en tan pronto tengan los terrenos iniciarán la licitación del proyecto”. Cerdà ha añadido que una vez cumplidos todos los pasos “las obras empezarán lo más pronto posible para que sea una realidad este traslado de los juzgados”.

Xàtiva Unida también ha dado su voto favorable pero el regidor Alfred Boluda ha puntualizado que al precio inicial que se había estipulado “ahora habrá que añadir el precio de la expropiación de los locales”, así como que la imagen promocional del edificio “puede conducir a engaños porque el proyecto todavía no está realizado”. Por parte del grupo Ciudadanos, la regidora Maria Beltrán ha explicado que su grupo ha votado favorablemente “para que estos trámites se lleven a cabo lo más bien posible, haciendo así que la sede judicial sea pronto una realidad”.

Al mismo tiempo, también se han aprobado el resto de expropiaciones que se llevaban a pleno, todas ellas con el voto favorable de los grupos PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular. Se trata de la expropiación de varias viviendas pendientes de adquisición en un edificio de la calle Vera, así como la parte posterior de las viviendas de la Plaça Sant Jaume y calle Pintor Climent.

Por otro lado, el pleno ordinario ha aprobado por unanimidad la cesión a Conselleria de Sanidad y Salud Pública de la parcela donde se ubicará la ampliación del parking del Hospital Lluís Alcanyís.

Además, también se ha aprobado la constitución del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat y el Consell de Acción y Políticas Sociales de la presente legislatura, al tiempo que se ha aprovechado para felicitar a los integrantes de los cuerpos de la Policía por el servicio prestado durante la Feria 2019, agradecimiento que se ha hecho extensible al resto de agentes implicados durante la festividad.

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × uno =