Xàtiva albergarà la I Jornada Tècnica “Cobertes Enjardinades i pluges torrencials”

Aquesta és una de les accions emmarcades dins del programa mediambiental “Tota gota fa corrent” dut a terme per l’associació Interpreta Natura i la Regidoria de Medi Ambient

El proper dijous dia 15, la Casa de la Cultura albergarà la I Jornada Tècnica “Cobertes Enjardinades, solució local als episodis de pluges torrencials”. Una jornada adreçada especialment a arquitectes tècnics municipals, responsables polítics, promotors urbanístics, enginyers, paisatgistes, estudiants i totes aquelles persones interessades en les infraestructures verdes i en les noves solucions urbanístiques, que està destinada a conscienciar de la importància de millorar la gestió de l’aigua als ambients urbans i a comprometre’ns a humanitzar i naturalitzar els nostres municipis per tal de convertir-los realment en ciutats sostenibles i habitables.

La jornada començarà a les 9:30 amb la recepció dels participants i finalitzarà a les 14:30 amb la visita a una coberta enjardinada de Xàtiva. A l’acte d’apertura hi participaran Francisco Javier Quesada, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Pilar Gimeno, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Xàtiva, Federico Llorca, d’Interpreta Natura, i Francisco Pérez, director de Paimed.

La primera ponència “Canvi climatic, com seran les pluges a les ciutats?” anirà a càrrec de Millan Millan Muñoz, director emèrit del CEAM (Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània). Seguidament Juan Manuel Borrajo, director de DASOTEC, intervindrà amb la ponència “Pla d’Infraestructures Verdes”. Després de la pausa hi haurà dues ponències més: “Projecte E2STORMED a Benaguasil” a càrrec de l’Equip Sara Perales, de Green Blue Management; i “Cobertes enjardinades en edificis ja existents” , a càrrec de Pablo Navarro, responsable de l’Oficina Tècnica PROJAR.

En acabar, tindrà lloc la taula rodona “Les infraestructures verdes, moda o necessitat real per a tots els municipis?”, moderada per Javier de Palacio, de l’Ajuntament de Madrid, en què participaran Gema Roig, de Proyecto Grow Green Valencia, Jose Miguel Benito, arquitecte municipal de Xàtiva i Luis Tejero, de Madrid más Natural.

L’objectiu de la jornada és anar des de la visió més àmplia de la problemàtica climatològica fins a solucions més concretes i específiques que permeten els assistents conèixer el problema real de la gestió d’aigua de pluja a les ciutats i que els permeta descobrir solucions reals adaptables a qualsevol mida de zona urbana.

La regidora de Medi Ambient, Pilar Gimeno, que ha valorat molt positivament tant l’execució com el nivell de participació en el programa “Tota gota fa corrent”, assenyala que “la nostra és una zona de pluges torrencials, el que sovint genera pèrdues, tant materials com personals, i complica la vida a les ciutats. Som conscients de la importància de l’aigua i de que cal millorar la seua gestió per atresorar-ne cada gota. L’assistència a aquesta jornada hauria de ser obligatòria per a totes aquelles persones encarregades de planificar i urbanitzar les nostres ciutats ja que es compartiran coneixements i experiències, i es mostraran algunes solucions a problemes concrets que podem aplicar al nostre territori.”


En Castellà:

I Jornada Técnica “Cubiertas ajardinadas, solución local a los episodios de lluvias torrenciales”

El próximo jueves día 15, la Casa de la Cultura albergará la I Jornada Técnica “Cubiertas Ajardinadas, solución local a los episodios de lluvias torrenciales”. Una jornada dirigida especialmente a arquitectos técnicos municipales, responsables políticos, promotores urbanísticos, ingenieros, paisajistas, estudiantes y todas aquellas personas interesadas en las infraestructuras verdes y en las nuevas soluciones urbanísticas, que está destinada a concienciar de la importancia de mejorar la gestión de el agua a los ambientes urbanos y a comprometernos a humanizar y naturalizar nuestros municipios para convertirlos realmente en ciudades sostenibles y habitables.

La jornada comenzará a las 9:30 con la recepción de los participantes y finalizará a las 14:30 con la visita a una cubierta ajardinada de Xàtiva. En el acto de apertura participarán Francisco Javier Quesada, secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pilar Gimeno, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xàtiva, Federico Llorca, de Interpreta Naturaleza, y Francisco Pérez, director de Paimed.

La primera ponencia “Cambio climático, ¿como serán las lluvias en las ciudades?” correrá a cargo de Millan Millan Muñoz, director emérito del CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo). Seguidamente Juan Manuel Borrajo, director DASOTEC, intervendrá con la ponencia “Plan de Infraestructuras Verdes”. Tras la pausa habrá dos ponencias más: “Proyecto E2STORMED en Benaguasil” a cargo del Equipo Sara Perales, de Gren Blue Management; y “Cubiertas ajardinadas en edificios ya existentes” a cargo de Pablo Navarro, responsable de la Oficina Técnica PROJAR.

Al finalizar tendrá lugar la mesa redonda “Las infraestructuras verdes, ¿oda o necesidad real para todos los municipios?”, moderada por Javier de Palacio, del Ayuntamiento de Madrid, en la que participarán Gema Roig, de Proyecto Grow Green Valencia, Jose Miguel Benito, arquitecto municipal de Xàtiva y Luis Tejero, de Madrid más Natural.
El objetivo de la jornada es ir desde la visión más amplia de la problemática climatológica hasta soluciones más concretas y específicas que permitan a los asistentes conocer el problema real de la gestión de agua de lluvia en las ciudades y que les permita descubrir soluciones reales adaptables a cualquier tamaño de zona urbana.

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Gimeno, que ha valorado muy positivamente tanto la ejecución como el nivel de participación en el programa “Toda gota hace corriente”, señala que “La nuestra es una zona de lluvias torrenciales, lo que a menudo genera pérdidas, tanto materiales como personales, y complica la vida en las ciudades. Somos conscientes de la importancia del agua y de que hay que mejorar su gestión para atesorar su cada gota. La asistencia a esta jornada debería ser obligatoria para todas aquellas personas encargadas de planifica y urbanizar nuestras ciudades ya qe se compartirán conocimientos y experiencias, y se mostraran algunas soluciones a problemas concretos que podemos aplicar en nuestro territorio. “

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × 1 =