Xàtiva acull la presentació de la nova associació de professionals d’escoles taller ETCOTE

Hui a les 18:00 hores, tindrà lloc en el Gran Teatre de Xàtiva la presentació de l’Associació de Professionals ETCOTE de la Comunitat Valenciana. L’acte contarà amb la presència de la directora general d’Ocupació i Formació de Labora-Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Rocío Briones i de l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. L’associació recentment constituïda tindrà la seua seu permanent a la nostra ciutat.

Cerdà ha expressat la seua satisfacció pel fet de que Xàtiva albergue aquesta nova associació professional. Segons l’alcalde, “es tracta d’un col·lectiu de professionals que compleixen una missió fonamental per a l’objectiu de facilitar la inclusió laboral de persones desocupades, un objectiu prioritari que compartim des de l’equip de govern”.

Cerdà ha recordat que a Xàtiva, actualment, hi ha dos projectes en funcionament: “feia molt de temps que Xàtiva no tenia una escola taller. Recentement, la Generalitat Valenciana ens ha concedit una subvenció de prop de 200.000 euros per a posar en marxa un nou taller d’ocupació a Xàtiva, amb la qual cosa es crearan 13 nou llocs de treball a la nostra ciutat. Aquesta iniciativa se suma a l’escola d’ocupació Escorxador Viu que en les seues dues fases ha suposat rebre de la Generalitat 270.000 per a formar a 15 persones de la ciutat”. Per a l’alcalde “el compromís de la Generalitat Valenciana amb la creació d’ocupació a Xàtiva és més que evident. A banda dels tallers d’ocupació, el programa Avalem Joves Plus ha permès contractar a un centenar de joves, amb una ajuda de més d’un milió d’euros per part de Labora”.

La nova associació professional d’àmbit autonòmic que es presenta hui engloba quasi 500 professionals de les tres províncies que treballen en els programes de formació i ocupació de l’administració pública. Els objectius principals de l’associació són convertir-se en l’interlocutor de l’administració per millorar els programes de formació i ocupació, al mateix temps que defensa els interessos laborals dels professionals.

Aquestos programes estan destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a qui va dirigit per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interès general i que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu. Els professionals d’aquesta associació imparteixen formació oficial conduent a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat definits per l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) depenent del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Actualment els programes que estan en funcionament on treballen els membres d’aquesta associació són els Tallers d’Ocupació, les Escoles d’Ocupació ET Formem i T’Avalem, donant formació a més de 2.000 alumnes amb un pressupost global superior a 40 milions d’euros.
Xàtiva acoge la presentación de la nueva asociación de profesionales de escuelas taller


En Castellà:

La nueva asociación tendrá su sede permanente en nuestra ciudad

 Hoy a las 18:00 horas, tendrá lugar en el Gran Teatro de Xàtiva la presentación de la Asociación de Profesionales ETCOTE de la Comunidad Valenciana. El acto contará con la presencia de la directora general de Empleo y Formación de Labora-Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Rocío Briones y del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. La asociación recientemente constituida tendrá su sede permanente en nuestra ciudad.

Cerdá ha expresado su satisfacción por el hecho de que Xàtiva albergue esta nueva asociación profesional. Según el alcalde, «se trata de un colectivo de profesionales que cumplen una misión fundamental para el objetivo de facilitar la inclusión laboral de personas desempleadas, un objetivo prioritario que compartimos desde el equipo de gobierno».

Cerdá ha recordado que en Xàtiva, actualmente, hay dos proyectos en funcionamiento: «hacía mucho tiempo que Xàtiva no tenía una escuela taller. Recientemente, la Generalitat Valenciana nos ha concedido una subvención de cerca de 200.000 euros para poner en marcha un nuevo taller de empleo en Xàtiva, con lo cual se crearán 13 nuevo empleos en nuestra ciudad. Esta iniciativa se suma a la escuela de empleo Matadero Vivo que en sus dos fases ha supuesto recibir de la Generalitat 270.000 para formar a 15 personas de la ciudad «. Para el alcalde «el compromiso de la Generalitat Valenciana con la creación de empleo en Xàtiva es más que evidente. Además de los talleres de empleo, el programa Avalem Joves Plus ha permitido contratar a un centenar de jóvenes, con una ayuda de más de un millón de euros por parte de Labora «.

La nueva asociación profesional de ámbito autonómico que se presenta hoy engloba casi 500 profesionales de las tres provincias que trabajan en los programas de formación y empleo de la administración pública. Los objetivos principales de la asociación son convertirse en el interlocutor de la administración para mejorar los programas de formación y empleo, al tiempo que defiende los intereses laborales de los profesionales.

Estos programas están destinados a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a quienes va dirigido mediante la realización de obras o servicios de interés general y que posibilitan al alumnado / trabajador la realización de un trabajo efectivo. Los profesionales de esta asociación imparten formación oficial conducente a la obtención de los Certificados de Profesionalidad definidos por el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Actualmente los programas que están en funcionamiento donde trabajan los miembros de esta asociación son los Talleres de Empleo, las Escuelas de Empleo Et Formem y T’Avalem, dando formación a más de 2.000 alumnos con un presupuesto global superior a 40 millones de euros.

No hay comentarios

Dejar respuesta