El termini per a sol·licitar les ajudes per la DANA finalitza el proper dia 20 de novembre

El termini per a sol·licitar les ajudes per la DANA finalitza el proper dia 20 de novembre

Les sol·licituds s’hauran de presentar per registre públic

El termini per a sol·licitar les ajudes del Govern d’Espanya per a pal·liar les conseqüències de l’episodi de pluges del passat mes de setembre finalitza el proper dia 20 de novembre. Aquestes ajudes van dirigides a famílies que hagen patit danys personals, danys materials en habitatge habitual o bens de primera necessitat, Ajuntaments; establiments mercantils, indústries o serveis de menys de 50 treballadors o persones físiques o jurídiques que hagen dut a terme prestacions personals o de bens a requeriment de les autoritats competents. Els models, requisits i llocs de presentació de les sol·licituds, que hauran de tramitar-se per registre públic, poden descarregar-se en el web www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-sinistros/normativa

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × uno =