Roger Cerdà anuncia l’ampliació del pavelló de voleibol

L’alcalde inclou l’execució de la via verda Xàtiva-Carcaixent entre els projectes d’esport i turisme actiu per a la ciutat

Roger Cerdà ha publicat un vídeo a les xarxes socials on anuncia l’ampliació del pavelló de voleibol. Tal com ha dit l’alcalde, la idea és construir un edifici annex a l’actual pavelló per albergar distintes instal·lacions i pistes d’entrenament. D’aquesta manera, els socialistes respondrien a la creixent demanda de l’ús del pavelló, en uns moments en què l’esport de Xàtiva viu una etapa daurada, amb tres campionats d’Espanya aconseguits fa pocs dies per clubs de la ciutat, sense anar més lluny.

roger-en-la-piscina.2-diaridigital.esPer a Roger Cerdà, «l’esport i la millora de les instal·lacions esportives ha sigut una constant del nostre treball i volem que continue sent una prioritat durant els propers quatre anys. De fet, ja està en marxa la nova piscina coberta de Xàtiva i el següent projecte que anem a enllestir és l’ampliació del pavelló de voleibol».

D’altra banda, Cerdà ha dit que «amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, executarem d’una vegada per totes la via verda Xàtiva-Carcaixent» una infraestructura que l’alcalde contempla a mitjan camí entre l’esport i el turisme actiu. Per a Cerdà, «hem de fer una via verda que possibilite la pràctica de l’esport, però que al mateix temps siga un element de dinamització turística de la ciutat».

roger-en-la-piscina.1-diaridigital.esL’alcalde també ha anunciat millores en el poliesportiu municipal de Les Pereres. Cerdà ha informat que prèvia consulta amb els clubs usuaris de la instal·lació, s’ha decidit canviar el paviment de la pista de basquet i instal·lar unes tanques per a facilitar l’entrenament dels esportistes. Així mateix, s’instal·laran tanques en els camps de futbol de Les Pereres, per tal d’adaptar-los a la normativa de les competicions oficials.

Altres mesures anunciades pel socialista en l’àmbit de l’esport són l’adequació de l’horari de les escoles esportives a la nova realitat organitzativa dels col·legis de la ciutat i la millora de la dotació econòmica per a la compra i substitució dels materials necessaris per a la practica esportiva a les instal·lacions municipals.


En Castellà:

Roger Cerdà anuncia la ampliación del pabellón de voleibol

El alcalde incluye la ejecución de la vía verde Xàtiva-Carcaixent entre los proyectos de deporte y turismo activo para la ciudad

Roger Cerdà ha publicado un vídeo en las redes sociales donde anuncia la ampliación del pabellón de voleibol. Tal como ha dicho el alcalde, la idea es construir un edificio anexo al actual pabellón para albergar distintas instalaciones y pistas de entrenamiento. De este modo, los socialistas responderían a la creciente demanda del uso del pabellón, en unos momentos en que el deporte de Xàtiva vive una etapa dorada, con tres campeonatos de España conseguidos hace pocos días por clubes de la ciudad, sin ir más lejos.

Para Roger Cerdà, «el deporte y la mejora de las instalaciones deportivas ha sido una constante de nuestro trabajo y queremos que siga siendo una prioridad durante los próximos cuatro años. De hecho, ya está en marcha la nueva piscina cubierta de Xàtiva y el siguiente proyecto que vamos a terminar es la ampliación del pabellón de voleibol».

Por otra parte, Cerdà ha dicho que «con la colaboración de la Generalitat Valenciana, ejecutaremos de una vez por todas la vía verde Xàtiva-Carcaixent» una infraestructura que el alcalde contempla a medio camino entre el deporte y el turismo activo. Para Cerdà, «tenemos que hacer una vía verde que posibilite la práctica del deporte, pero que al mismo tiempo sea un elemento de dinamización turística de la ciudad».

El alcalde también ha anunciado mejoras en el polideportivo municipal de Les Pereres. Cerdà ha informado de que previa consulta con los clubes usuarios de la instalación, se ha decidido cambiar el pavimento de la pista de baloncesto e instalar unas vallas para facilitar el entrenamiento de los deportistas. Asímismo se instalarán vallas en los campos de fútbol de Les Pereres, a fin de adaptarlos a la normativa de las competiciones oficiales.

Otras medidas anunciadas por el socialista en el ámbito del deporte son la adecuación del horario de las escuelas deportivas a la nueva realidad organizativa de los colegios de la ciudad y la mejora de la dotación económica para la compra y sustitución de los materiales necesarios para la practica deportiva en las instalaciones municipales.

No hay comentarios

Dejar respuesta