El Pacte Territorial busca empreses i professionals per al Programa Mentor

• L’espai de coworking La Colectiva així com l’Hotel La Rocha ja s’han sumat al projecte.

• La informació sobre el programa està a la web www.pactecosteracanal.com/programamentor per a totes aquelles persones interessades.

El Pacte Territorial La Costera-Canal continua amb l’impuls del Programa Mentor ampliant la seua xarxa de contactes, tant d’empreses i mentor com de persones interessades en iniciar un pla empresarial.

El projecte, que es va iniciar al 2018, es basa en principis tals com la responsabilitat social corporativa i el compromís de les empreses amb el territori. L’objectiu final és oferir un assessorament a les noves persones emprenedores des de la experiència de entitats ja en funcionament.

En aquest punt, el Pacte Territorial, busca sumar noves empreses i professionals que ajuden a les noves iniciatives de negoci que ja s’estan interessant pel programa.

Fruit d’aquest treball, s’han sumat diverses empreses com l’espai de coworking La Colectiva, ubicat a Xàtiva, que contribueix a sumar professionals i empreses disposats a fer eixe assessorament inicial a les persones emprenedores que ho sol·liciten.

D’altra banda, a la comarca de la Canal de Navarrés, també s’ha afegit a aquesta assistència l’hotel de muntanya La Rocha, ubicat a Quesa. El gerent del projecte a estrenat el Programa Mentor amb un primer mentoring a una persona interessada en ficar en marxa una nova casa rural.
La presidenta del Pacte Territorial, María José Tortosa, ha animat a la ciutadania a “participar d’aquest projecte tant a persones que tinguen una idea de negoci, com aquelles que desitgen dur a terme el paper de mentor, atès que aquest tipus de cooperació és beneficiosa per a ambdues parts, alhora que es permet la transmissió de coneixement i la generació d’activitat al nostre territori”.


En Castellà:

El Pacto Territorial busca empresas y profesionales para el Programa Mentor

El Pacto Territorial La Costera-Canal continúa con el impulso del Programa Mentor ampliando su red de contactos, tanto de empresas y mentores como de personas interesadas en iniciar un plan empresarial.

Este proyecto, que se inició en 2018, se basa en principios tales como la responsabilidad social corporativa y el compromiso de las empresas con el territorio. El objetivo final es ofrecer un asesoramiento a las nuevas personas emprendedoras desde la experiencia de entidades ya en funcionamiento.

En este punto, el Pacto Territorial, busca sumar nuevas empresas y profesionales que ayuden en las nuevas iniciativas de negocio que ya se están interesando por el programa.

Fruto de este trabajo, se han sumado varios negocios como el espacio de coworking La Colectiva, ubicado en Xàtiva, que contribuyen a sumar profesionales y empresas dispuestos a hacer ese asesoramiento inicial en las personas emprendedoras que lo solicitan.

Por otro lado, en la comarca de la Canal de Navarrés, también se ha añadido a esta asistencia el hotel de montaña La Rocha, ubicado en Quesa. El gerente del proyecto ha estrenado el Programa Mentor con un primer mentoring a una persona interesada en poner en marcha una nueva casa rural.

La presidenta del Pacto Territorial, María José Tortosa, ha animado a la ciudadanía a “participar de este proyecto tanto a personas que tengan una idea de negocio, como a aquellas que desean llevar a cabo el papel de mentor, dado que este tipo de cooperación es beneficiosa para ambas partes, a la vez que se permite la transmisión de conocimiento y la generación de actividad en nuestro territorio”.

No hay comentarios

Dejar respuesta