Noves intervencions per a eliminar les barreres arquitectòniques a Canals

El II Pla d’Ocupació ja ha finalitzat les obres de millora que estaven duent-se en el carrer Sant Antoni i ha començat l’adequació en diferents punts del carrer Maestro Serrano, amb la finalitat de fer les voreres més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.
Al carrer Sant Antoni s’ha ampliat la vorera en 40 centímetres més i s’ha canviat la xarxa d’aigua potable per una amb interior de ceràmica.

També s’han instal·lat dos guals per als vehicles que entren al carrer, quatre embornals de PVC per a canalitzar les aigües pluvials i s’han substituït els registres d’aigua, gas i xarxa de telecomunicació, així com la vorera, abans de formigó corronat, per altra de rajola model “Canals”. A més a més, s’han rebaixat dos guals per a vianants en les voreres per a facilitar l’accés de les persones amb problemes de mobilitat, un localitzat en la confluència del carrer Sant Antoni amb Fra Maties Ferrer i altre amb Astúries.

També s’han iniciat les intervencions en el carrer Maestro Serrano per a reformar els accesos des de la vorera al pas de vianants en la confluència d’aquest carrer amb Juan Bautista Pla i Horts.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 + 13 =