Marcos Sanchis es retracta després d’acusar a Roger Cerdà d’usar recursos municipals en la seua campanya

En compliment dels acords en l’acte de conciliació celebrat el dia 6 de juny entre Roger Cerdà i Marcos Sanchis, el Partit Popular de Xàtiva comunica que l’acord d’avinença aconseguit s’expressa en els següents termes:

Que a la vista dels documents aportats pel demandant i el resolt per la Junta Electoral Provincial, resulta clar que els vídeos publicats en les xarxes socials de Roger Cerdà no es tracta de cap activitat dels poders públics i no s’han finançat amb fons municipals, sinó que s’ha utilitzat un perfil particular i privat del Sr. Cerdà, comprometent-se el Sr. Sanchis a publicar en les xarxes socials i mitjans de comunicació aquesta precisió.

No hay comentarios

Dejar respuesta