Llum verda per a la licitació del projecte del nou col·legi Pla de la mesquita

El TACRC tomba el recurs del Col·legi d’Arquitectes contra la licitació del nou Pla de la Mesquita

El proper dilluns s’obriran les pliques dels estudis d’arquitectura que s’han presentat a la licitació del projecte del nou col·legi d’Educació Especial de Xàtiva

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals del Ministeri d’Hisenda (TACRC) ha desestimat el recurs interposat pel Col·legi d’Arquitectes de València, contra el procés de licitació del projecte per a la construcció del nou centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita, a Xàtiva. Aquest futur centre és la major inversió que el Pla Edificant contempla a la ciutat, amb 6.082.344 euros pressupostats.

Amb aquesta resolució, la licitació del col·legi es desbloqueja i, de resultes, el proper dilluns la mesa de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva obrirà els sobres amb les propostes de les 7 empreses que es van presentar en aquest procés públic.

La resolució del TACRC, datada el 27 de febrer, alça la suspensió del procediment de contractació, en atenció a l’article 57.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. El TACRC declara que en el procés de contractació promogut per l’Ajuntament «no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del recurs», pel que no s’aplicaran sancions al Col·legi d’Arquitectes de València.

L’11 de desembre de 2019, es va publicar l’anunci relatiu al contracte de serveis de redacció de projecte i direcció de l’obra de construcció de Centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb un valor de 318.292,28 euros, IVA inclòs. El 19 de desembre de 2019, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana va presentar un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs que havien de regir la referida licitació. El 20 de gener, el TACRC va suspendre el procés de licitació.

Ara, el TACRC ha fallat a favor de l’Ajuntament, amb la qual cosa es reprèn el procés administratiu de l’Ajuntament de Xàtiva, el que ha suposat un retard d’aproximadament mes i mig. En el text de la resolució favorable als interessos municipals figura textualment que «moltes de les al·legacions del Col·legi no constitueixen autèntiques crítiques jurídiques al contingut dels plecs recorreguts, sinó meres apreciacions subjectives sobre la manera en què s’ha d’organitzar la licitació».

No hay comentarios

Dejar respuesta