Xàtiva estudia la implantació d’un innovador cicle formatiu d’Impressió gràfica

El Director General de Formació Professional i l’alcalde de Xàtiva es van reunir ahir amb el CIPFP La Costera i el grup Hinojosa

Ahir de vesprada va tindre lloc al CIPFP La Costera de Xàtiva una reunió entre el Director General de Formació Professional de la Generalitat Valenciana Manuel Gomicia, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la directora del centre Lidón Ahullana i representants del Grup Hinojosa per tal d’assentar les bases d’un projecte de col·laboració per poder implantar un nou cicle formatiu al centre.

Es tractaria de la instauració a Xàtiva d’un Cicle Formatiu d’Arts Gràfiques, a través del mecanisme de FP Dual, el que significa que es combina la formació en els centres educatius amb la que reben en les empreses adherides als programes. La intenció és que aquest projecte puga iniciar-se ja en el proper curs 2020-2021, per al que és necessari la col·laboració i acompanyament de la Conselleria d’Educació.

El Director General de Formació Professional Manuel Gomicia va ratificar la viabilitat d’aquesta nova oferta, degut a la flexibilitat del model de col·laboració proposat, ja que la pròpia empresa Grupo Hinojosa ( referent en quant a packaging, envasos i embalatges de cartró ondulat a Espanya i amb seu a Xàtiva) serà l’encarregada de canalitzar la part depenent del treball mentre que el CIPFP La Costera realitzaria la part formativa.

Amb aquest nou projecte, que haurà de polir-se en les properes setmanes per tècnics i especialistes de la Formació Professional, pretén atraure el talent i afavorir la creació de llocs de treball qualificats en un sector molt específic, acostant la formació professional a la realitat empresarial. A més a més, aquesta nova oferta formativa servirà també per millorar la inserció laboral dels treballadors de Xàtiva i de la comarca.

Visita al Conservatori

Conservatori-visita-director2El Director General de Formació Professional, Manuel Gomicia, departament el qual també s’encarrega de les Ensenyances de Règim Especial, va visitar a més les instal·lacions del Conservatori Lluís Milan de Xàtiva, per tal de conèixer de primera mà la infraestructura i les possibilitats que ofereix l’espai.

En la visita van estar també presents l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la regidora de Conservatori Reme Sinisterra, la directora Carmen Badia i el Cap d’Estudis Juan Carlos González.


En Castellà:

Xàtiva estudia la implantación de un innovador ciclo formativo de Impresión gráfica

Conservatori-visita-directorEl Director General de Formación Profesional y el alcalde de Xàtiva se reunieron ayer con el CIPFP La Costera y el Grupo Hinojosa

Ayer por la tarde tuvo lugar en el CIPFP La Costera de Xàtiva una reunión entre el Director General de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana Manuel Gomicia, el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la directora del centro Lidón Ahullana y representantes del Grupo Hinojosa para asentar las bases de un proyecto de colaboración para poder implantar un nuevo ciclo formativo en el centro.


Se trataría de la instauración en Xàtiva de un Ciclo Formativo de Artes Gráficas, a través del mecanismo de FP Dual, lo que significa que se combina la formación en los centros educativos con la que reciben en las empresas adheridas a los programas. La intención es que este proyecto pueda iniciarse ya en el próximo curso 2020-2021, para lo que es necesario la colaboración y acompañamiento de la Conselleria de Educación.


El Director General de Formación Profesional Manuel Gomicia ratificó la viabilidad de esta nueva oferta, debido a la flexibilidad del modelo de colaboración propuesto, puesto que la propia empresa Grupo Hinojosa (referente en en cuanto a packaging, envases y embalajes de cartón ondulado en España y con sede en Xàtiva) será la encargada de canalizar la parte dependiente del trabajo mientras que el CIPFP La Costera realizaría la parte formativa.


Con este nuevo proyecto, que tendrá que pulirse en las próximas semanas por técnicos y especialistas de la Formación Profesional, se pretende atraer el talento y favorecer la creación de puestos de trabajo cualificados en un sector muy específico, acercando la formación profesional a la realidad empresarial. Además, esta nueva oferta formativa servirá también para mejorar la inserción laboral de los trabajadores de Xàtiva y de la comarca.


Visita al Conservatorio

El Director General de Formación Profesional, Manuel Gomicia, departamento el cual también se encarga de las Enseñanzas de Régimen Especial, visitó además las instalaciones del Conservatorio Lluís Milan de Xàtiva, para conocer de primera mano la infraestructura y las posibilidades que ofrece el espacio.
En la visita estuvieron también presentes el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la concejala de Conservatorio Reme Sinisterra, la directora Carmen Badia y el Jefe de Estudios Juan Carlos González.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 − nueve =