Llum verda per a la construcció de la planta de biorresidus a la Vall d’Ayora-Cofrentes

• Ayora, municipi exemple a la correcta gestió de residus, albergarà la primera planta de Biorresidus del COR. Els municipis de la Vall d’Ayora seran els primers de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els objectius de l’economia circular.

El COR acaba d’aprovar en la Comissió de Govern celebrada este dimecres un dels punts forts en matèria de gestió de biorresidus: l’inici de l’expedient i el plec per a la construcció de la planta per al tractament dels biorresidus a la Vall d’Ayora -Cofrentes.

La instal·lació tractarà la fracció orgànica dels municipis d’aquesta comarca, aproximadament 1000 tones a l’any. Compta amb un sistema de plaques solars per a ser autosuficient energèticament i, a més, estarà perfectament integrada a la Vall.

La Comissió de Govern també ha aprovat altres punts d’especial rellevància per als municipis, veïnes, i veïns del COR, com l’inici del projecte d’execució de l’ecoparc de Moixent.

La planta d’Ayora

PLanta-Ayora-3Es preveu que per al 2020, tots els municipis de la Vall d’Ayora recolliran de manera separada la fracció orgànica, que serà tractada en aquesta instal·lació de biorresidus en la pròpia vall. L’objectiu últim serà obtenir un compost de primera qualitat apte per a l’agricultura ecològica en un entorn natural.

L’Alcalde d’Ayora, José Vicente Anaya, ja va destacar en el seu moment ‘la importància d’aquesta instal·lació en vistes, a més, a potenciar la comunicació i educació ambiental, a l’avantguarda en gestió de residus.

cor-roger-diaridigital.esTant el president del COR en funcions, Roger Cerdà, com el vicepresident i al seu torn president de la Comissió de Biorresidus, Vicent Muñoz, veuen necessari focalitzar els esforços en una zona que ja domina a la perfecció els programes de compostatge domèstic, compostatge comunitari i porta a porta i que amb aquesta última iniciativa es postula com a pionera la Comunitat Valenciana a l’hora d’assolir els objectius d’economia circular.
Amb un pressupost base de licitació IVA inclòs de 1.294.101,21 euros, el COR justifica la necessitat del contracte i per això aprova l’inici de l’expedient de Contractació per a la construcció d’aquesta planta per al Tractament de biorresidus a la Vall d’Ayora- Cofrentes, amb una durada del contracte prevista de 5 mesos.

Altres elements que la conformen

La pedra utilitzada com a element decoratiu, envoltant la instal·lació, prové del propi entorn.

Disposarà d’un centre d’aprenentatge d’economia circular, preparat per a la visita d’escoles i universitats, convertint-se en una eina d’educació ambiental.

La planta serà autosuficient, estarà finançada parcialment per un projecte PIMA i albergarà la recollida selectiva de tota la FORS dels 6 municipis de la Vall.

D’altra banda, el seu aspecte es fon completament amb el paisatge, gràcies a la coberta vegetal que es mimetitza amb el mateix i que, a més, recollirà les aigües pluvials per regar les piles de compost, comptant amb flora apta per a l’apicultura.

Ayora, municipi exemple

El que va començar com el repte de reduir la quantitat de residus i conscienciar la ciutadania sobre el compliment de les directrius europees en matèria de gestió sostenible, (mitjançant la realització de tallers de compostatge) ha donat els seus fruits a Ayora.
La ubicació no és casualitat. Ayora s’ha emprat a fons en la recollida de matèria orgànica mitjançant el mètode “porta a porta”. Ara, aquest municipi de la Vall d’Ayora acollirà la primera planta específica de biorresidus.

La massiva acceptació de la gent al projecte pilot de compostatge domèstic (amb la participació de 290 famílies) va animar l’Ajuntament a emprendre un pas més amb la recollida Porta a Porta. El resultat ha estat la implicació de totes i tots els veïns, amb la col·laboració del COR a tot el procés.

Però la missió de l’Ajuntament d’Ayora va més enllà, amb vistes a implantar la recollida porta a porta del vidre, plàstic o el paper i cartró.

En breu, Ayora es convertirà en municipi pioner en el tractament de biorresidus a mitja escala. Es tracta d’una aposta molt decidida per part de la gerència i la presidència i d’un acord de la junta de govern i l’assemblea del COR. Així serà com Ayora va aconseguint ser un municipi a l’avantguarda del repte ecològic de l’economia circular.

Antecedents
Amb l’objectiu de construir un nou model de gestió flexible, adaptat, proper i consensuat, el COR preveu posar en marxa diferents iniciatives en matèria de biorresidus que es mouen a diferents velocitats, diferenciant solucions a diferents escales, escala menuda, escala mitjana i escala mitjana gran.

D’altra banda, el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022, estableix que per assolir la xifra de reciclatge del 65% dels residus municipals, serà essencial la implantació de nous models de recollida selectiva de la fracció orgànica de els residus urbans.

Atenent a l’Estratègia de Biorresidus, aprovada per l’Assemblea General del Consorci de Residus, en sessió ordinària i per unanimitat dels membres presents, amb data 24 d’abril de 2019, i a l’efecte de tirar endavant el projecte per a la construcció d’una instal·lació de compostatge destinada al tractament de biorresidus a la comarca de la Vall d’Ayora- Cofrentes, el COR veu necessari disposar d’un contracte d’obra per a l’execució d’aquesta planta de biorresidus de la Vall d’Ayora.

No hay comentarios

Dejar respuesta

ocho + 16 =