Les visites al castell de Xàtiva s’incrementen un 8,5% durant el pont de desembre

La Comissió de Foment de l’Ajuntament de Xàtiva aprova per unanimitat l’adhesió al Club de Producte Turístic Grans Castells i Palaus d’Espanya

La regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Xàtiva ha fet públiques les dades de visites al castell durant el passat pont del Dia de la Constitució i el de la Puríssima. Un total de 3.108 persones van visitar la fortalesa durant el pont, 243 més que l’any passat (2.865 en 2017), el que significa un increment percentual del 8,5%. El dia de major afluència de públic va ser dissabte 8, amb 990 visites, seguit de dijous 6, amb 958 visitants. Diumenge 9, 760 persones s’acostaren a passar el dia al castell, mentre que divendres 7 ho feren 400 persones.

D’altra banda, la Comissió de Foment de l’Ajuntament de Xàtiva ha acceptat per unanimitat la resolució positiva del Club de Producte de Turisme Cultural de l’Associació Castillos y Palacios de España, adherint el Castell de Xàtiva al seu llistat. La comissió també ha aprovat el pagament de les quotes corresponents, que consisteixen en una quota única d’adhesió, per valor de 400 euros, i la quota reduïda corresponent a l’any 2018, per valor de 600 euros. Ara, aquesta adhesió ha d’estar aprovada pel plenari municipal.

Cal recordar que el passat mes de desembre de 2017, l’alcalde Roger Cerdà i la regidora de Turisme, Mariola Snachis, assistiren a una reunió celebrada al castell de Belmonte, organitzada pel Club de Producte de Turisme Cultural de l’Associació Castillos y Palacios de España , presidit per Javier Fitz-James Stuart.

Pel contingut de la reunió es va considerar important que el Castell de Xàtiva s’adherira a l’esmentat club, ja que l’objectiu d’aquesta organització és participar en una estratègia dissenyada per a potenciar un producte cultural i turístic de extraordinari valor, com son els castells i palaus, i s’estima que el de Xàtiva ha de formar-ne part, en tractar-se d’uns dels exemples més importants i representatius d’aquesta tipologia de monuments en tota la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, i seguint la línia d’apostar per la promoció turística de Xàtiva i potenciar l’atractiu turístic del nostre patrimoni cultural, es va sol·licitar la integració del Castell de Xàtiva a l’esmentat club per tal de contribuir al desenvolupament econòmic, a la creació d’ocupació i a la dinamització de la ciutat com a destí turístic de primer nivell, obtenint resposta afirmativa.


En Castellà:

Las visitas al castillo se incrementan un 8,5% durante el puente de diciembre

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho públicos los datos de visitas al castillo durante el pasado puente del Día de la Constitución y el de la Purísima. Un total de 3.108 personas visitaron la fortaleza durante el puente, 243 más que el año pasado (2.865 en 2017), lo que significa un incremento porcentual del 8,5%. El día de mayor afluencia de público fue el sábado 8, con 990 visitas, seguido del jueves 6, con 958 visitantes. El domingo 9, 760 personas se acercaron a pasar el día en el castillo, mientras que el viernes 7 lo hicieron 400 personas.

Por otra parte, la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Xàtiva ha aceptado por unanimidad la resolución positiva del Club de Producto de Turismo Cultural de la Asociación Castillos y Palacios de España, adhiriendo el Castillo de Xàtiva a su listado. La comisión también ha aprobado el pago de las cuotas correspondientes, que consisten en una cuota única de adhesión, por valor de 400 euros, y la cuota reducida correspondiente al año 2018, por valor de 600 euros. Ahora, esta adhesión debe ser aprobada por el pleno municipal.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre de 2017, el alcalde Roger Cerdà y la concejala de Turismo, Mariola Snachis, asistieron a una reunión celebrada en el castillo de Belmonte, organizada por el Club de Producto de Turismo Cultural de la Asociación Castillos y Palacios de España, presidido por Javier Fitz-James Stuart.

Por el contenido de la reunión se consideró importante que el Castillo de Xàtiva se adhiriese a dicho club, ya que el objetivo de esta organización es participar en una estrategia diseñada para potenciar un producto cultural y turístico de extraordinario valor, como son los castillos y palacios, y se estima que el de Xàtiva ha de formar parte, al tratarse de unos de los ejemplos más importantes y representativos de esta tipología de monumentos en toda la Comunidad Valenciana.

De este modo, y siguiendo la línea de apostar por la promoción turística de Xàtiva y potenciar el atractivo turístico de nuestro patrimonio cultural, se solicitó la integración del Castillo de Xàtiva a dicho club para contribuir al desarrollo económico, a la creación de empleo y a la dinamización de la ciudad como destino turístico de primer nivel, obteniendo respuesta afirmativa.

No hay comentarios

Dejar respuesta