II edició del concurs de postals nadalenques de la Mancomunitat La Costera-Canal

El concurs de dibuix convocat per l’entitat, està adreçat als estudiants de cinqué i sisé de primària dels col·legis pertanyents a les poblacions que conformen la Mancomunitat.

Amb la recta final del concurs de postals nadalenques, on el treball guanyador serà el disseny amb el qual l’entitat felicitarà el Nadal, un gran nombre de centres escolars han manifestat ja la seua voluntat per a participar, no obstant això el termini finalitza el 14 de desembre.

Les bases contemplen, a més del guardó per al guanyador/a del dibuix que il·lustre la felicitació nadalenca de la Mancomunitat, s’endurà també un patinet elèctric. Així mateix per cada curs hi haurà tres premis més. El guanyador/a del primer premi de cinqué i sisé rebrà també una minicadena, els classificats en segon lloc un altaveu amb karaoke, i els tercers uns altaveus Bluetooth.

El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic el divendres 21 de desembre en horari pendent de confirmar . El lloc serà en el saló de plens de Mancomunitat i amb tots els dibuixos finalistes, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat de realitzar una exposició.

La presidenta de la Mancomunitat ha destacat que “en vista de l’èxit obtingut l’any passat amb aquesta activitat, volem continuar promovent la creativitat dels escolars del nostre territori alhora que difonem la imatge de la nostra entitat” .


En Castellà:

II edición del concurso de postales navideñas de la Mancomunidad La Costera-Canal

El concurso de dibujo convocado por la entidad, está dirigido a los estudiantes de quinto y sexto de primaria de los colegios pertenecientes a las poblaciones que conforman la Mancomunidad.

Con la recta final del concurso de postales navideñas, donde el trabajo ganador será el diseño con el que la entidad felicitará la Navidad, un gran número de centros escolares han manifestado ya su voluntad para participar, no obstant el plazo finaliliza el 14 de diciembre.

Las bases contemplan, además del galardón para el ganador/a del dibujo que ilustre la felicitación navideña de la Mancomunidad, se llevará también un patinete eléctrico. Así mismo por cada curso habrá tres premios más. El ganador/a del primer premio de quinto y sexto recibirá también una minicadena, los clasificados en segundo lugar un altavoz con karaoke, y los terceros unos altavoces Bluetooth.

La entrega de premios se realizará en un acto público el viernes 21 de diciembre en horario pendiente de confirmar . El lugar será en el salón de plenos de Mancomunidad y con todos los dibujos finalistas, la Mancomunidad estudiará la posibilidad de realizar una exposición.

La presidenta de la Mancomunidad ha destacado que “en vista del éxito obtenido el año pasado con esta actividad, queremos continuar promoviendo la creatividad de los escolares de nuestro territorio a la vez que difundimos la imagen de nuestra entidad” .

No hay comentarios

Dejar respuesta