Les instal·lacions i els serveis vinculats a Benestar Social van recuperant la seua activitat a Xàtiva

El centre d’Alzheimer reobri les seues portes aquest dimecres i el Centre d’Estimulació Primerenca ja realitza atenció presencial

Les diferents instal·lacions i serveis vinculats al departament de Benestar Social van recuperant a poc a poc la seua activitat, adaptant-se escrupolosament a les noves mesures higièniques i de seguretat estipulades per la Conselleria de Sanitat.
Hui dimecres 10 de juny es reprèn l’activitat al Centre de Dia Pérez Bruschetti per a malalts d’Alzheimer, que incorpora a un 33% dels seus usuaris seguint els criteris tècnics, xifra que augmentarà fins al 50% a partir del proper dimecres 17 de juny. No obstant, però, des del passat mes de març s’ha estat realitzant un seguiment dels 34 usuaris amb la col·laboració de les seues famílies, per tal de comprovar l’evolució i conèixer les seues necessitats.
La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, va comprovar ahir de primera mà les tasques de preparació de cara a la nova obertura. S’ha procedit a la desinfecció de la instal·lació, així com també dels materials que empraran els usuaris, els quals estan separats mitjançant bosses amb el nom de cadascú, i que es tornaran a netejar una vegada finalitzada cada activitat. També hi ha un protocol d’accés a l’edifici, amb mesura de la temperatura corporal, i es continuarà oferint el servei de transport a més de reforçar el servei de neteja diària.

Centre d’Estimulació Primerenca

Altre dels espais que va reprendre la seua activitat la passada setmana, amb el pas a la fase 2 de la desescalada, va ser el Centre d’Estimulació Primerenca, que ja va realitzar atenció presencial atenent als horaris i les mesures de seguretat estipulades en el Pla organitzatiu de la desescalada.

El centre compta amb material de protecció, i tal i com indica el Pla de transició a la nova normalitat, les professionals continuen treballant des dels seus domicilis, des d’on es posen en contacte amb les famílies dels xiquets i xiquetes atesos per tal de valorar la seua situació, acudint al centre els dies en que tenen atenció presencial per a la qual cal sol·licitar cita prèvia.

Segons indiquen fonts del centre, les famílies han mostrat la seua aprovació amb la forma de treballar durant el procés de desescalada, i la gran majoria estan interessats en acudir al centre.

Serveis al JOC

Altre dels aspectes que s’estan valorant amb l’avanç de la desescalada és la recuperació de programes i serveis oferits al Centre Joventut Oci i Cultura de Xàtiva (JOC), com ara el programa «I ara què?» d’Aspromivise.
Hui està prevista una visita a les instal·lacions del punt social La Placeta i al JOC per tal de determinar les mesures de prevenció, senyalització i espais a acotar per a la posada en marxa del servei, que compleix amb l’aforament màxim autoritzat.


En Castellà:

Las instalaciones y los servicios vinculados a Bienestar Social van recuperando su actividad en Xàtiva

El centro de Alzheimer reabre sus puertas este miércoles y el Centro de Estimulación Precoz ya realiza atención presencial

Las diferentes instalaciones y servicios vinculados al departamento de Bienestar Social van recuperando poco a poco su actividad, adaptándose escrupulosamente a las nuevas medidas higiénicas y de seguridad estipuladas por la Consellería de Sanidad.
Hoy miércoles 10 de junio se retoma la actividad en el Centro de Día Pérez Bruschetti para enfermos de Alzheimer, que incorpora a un 33% de sus usuarios siguiendo los criterios técnicos, cifra que aumentará hasta el 50% a partir del próximo miércoles 17 de junio. No obstante, desde el pasado mas de marzo se ha estado realizando un seguimiento de los 34 usuarios con la colaboración de sus familias, para comprobar la evolución y conocer sus necesidades.

La concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, comprobó ayer de primera mano las tareas de preparación de cara a la nueva apertura. Se ha procedido a la desinfección de la instalación, así como también de los materiales que emplearán los usuarios, los cuales están separados mediante bolsas con el nombre de cada uno, y que se volverán a limpiar una vez finalizada cada actividad. También hay un protocolo de acceso al edificio, con medición de la temperatura corporal, y se continuará ofreciendo el servicio de transporte además de reforzar el servicio de limpieza diaria.

Centro de Estimulación Precoz

Otro de los espacios que retomó su actividad la pasada semana, con el paso a la fase 2 de la desescalada, fue el Centro de Estimulación Precoz, que ya realizó atención presencial atendiendo a los horarios y las medidas de seguridad estipuladas en el Plan organizativo de la desescalada.
El centro cuenta con material de protección, y tal y como indica el Plan de transición a la nueva normalidad, las profesionales continúan trabajando desde sus domicilios, desde donde se ponen en contacto con las familias de los niños y niñas atendidos para valorar su situación, acudiendo al centro los días en que tienen atención presencial para la cual hay que solicitar cita previa.
Según indican fuentes del centro, las familias han mostrado su aprobación con la forma de trabajar durante el proceso de desescalada, y la gran mayoría están interesados al acudir en el centro.

Servicios en el JOC

Otro de los aspectos que se están valorando con el avance de la desescalada es la recuperación de programas y servicios ofrecidos en el Centro Juventut Oci i Cultura de Xàtiva (JOC), como ahora el programa «I arra què?» de Aspromivise.
Hoy está prevista una visita a las instalaciones del punto social La Placeta y al JOC para determinar las medidas de prevención, señalización y espacios a acotar para la puesta en marcha del servicio, que cumple con el aforo máximo autorizado.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos + dieciocho =