Xàtiva comptarà el proper curs amb una nova oferta formativa d’Impressió gràfica

El proper dilluns 15 hi haurà una jornada informativa i el dimecres 17 de juny començarà la preinscripció per poder accedir

Xàtiva comptarà el proper curs 2020/2021 amb una nova oferta formativa, emmarcada en els cicles formatius a través de la Formació Professional Dual, i que s’impartirà en el CIPFP La Costera amb la col·laboració del grup Hinojosa.

Es tracta d’un innovador cicle formatiu d’Arts Gràfiques de grau mitjà, concretament d’Impressió gràfica, amb el qual es busca atraure talent i afavorir la creació de llocs de treball qualificats en un sector molt específic, acostant a més la formació professional a la realitat empresarial mitjançant el mecanisme de la FP Dual, que combina la formació als centres educatius amb la que reben els estudiants amb les empreses adherides als programes.

Per a apuntar-se a la nova oferta formativa és necessari accedir i registrar-se aquesta setmana en el Portal d’Ocupació de Xàtiva (xativa.portalemp.com), per tal de participar en una sessió informativa que tindrà lloc el proper dilluns 15 de juny. A partir del dimecres 17 de juny es donarà inici a la preinscripció per a accedir a aquest cicle formatiu, en el qual hi haurà una formació de dos anys i un compromís d’inserció laboral per part de l’empresa una vegada finalitzats els estudis.

Per a accedir a aquesta oferta de formació és necessari comptar amb el graduat escolar, batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o bé certificat professional de nivell 2 i similars. S’aprendran tècniques en impressió offset, així com l’ús de maquinària d’impressió.


En Castellà:

Los interesados en el nuevo ciclo formativo de Impresión gráfica pueden apuntarse en el Portal de Empleo de Xàtiva

El próximo lunes 15 habrá una jornada informativa y el miércoles 17 de junio empezará la preinscripción para poder acceder

Xàtiva contará el próximo curso 2020/2021 con una nueva oferta formativa, enmarcada en los ciclos formativos a través de la Formación Profesional Dual, y que se impartirá en el CIPFP La Costera con la colaboración del grupo Hinojosa.

Se trata de un innovador ciclo formativo de Artes Gráficas de grado medio, concretamente de Impresión gráfica, con el cual se busca atraer talento y favorecer la creación de puestos de trabajo cualificados en un sector muy específico, acercando además la formación profesional a la realidad empresarial mediante el mecanismo de la FP Dual, que combina la formación en los centros educativos con la que reciben los estudiantes con las empresas adheridas en los programas.

Para apuntarse a la nueva oferta formativa es necesario acceder y registrarse esta semana en el Portal de Empleo de Xàtiva (xativa.portalemp.com), para participar en una sesión informativa que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio. A partir del miércoles 17 de junio se dará comienzo a la preinscripción para acceder a este ciclo formativo, en el cual habrá una formación de dos años y un compromiso de inserción laboral por parte de la empresa una vez finalizados los estudios.

Para acceder a esta oferta de formación es necesario contar con el graduado escolar, bachillerato, ciclo formativo de grado medio o bien certificado profesional de nivel 2 y similares. Se aprenderán técnicas en impresión offset, así como el uso de maquinaria de impresión.

No hay comentarios

Dejar respuesta

15 − 11 =