L’AMPA del CEI Teresa Coloma, respon a l’Ajuntament de Xàtiva

1-Que efectivament l’alcalde es va reunir amb els membres de l’AMPA els quals li van traslladar que tot i valorant molt positivament la construcció d’un nou consultori en aquesta zona de la ciutat, en tractar-se d’una instal·lació en benefici de tots els veïns, no estaven d’acord en què aquesta es realitzara en part del pati del centre escolar.

2-L’objectiu de millorar la prestació sanitària que reben els veïns del barri no pot ser a costa de sacrificar la qualitat educativa dels nostres fills/filles i els seus espais d’aprenentatge i desenvolupament. Aquesta ha estat sempre la postura de la comunitat educativa que també, reiteradament, se li ha fet saber als dirigents del consistori els quals no han atès a aquestes raons d’ordre educatiu, de seguretat, mobilitat i de subsistència que des del principi se li han exposat.

3-Considerem que des de l’administració local no s’està vetllant per l’obligació de tenir en compte en la planificació urbanística la perspectiva, les necessitats i l’interès superior dels nens i nenes en la concepció i la distribució de l’espai urbà, amb la finalitat d’aconseguir un entorn urbà amable amb la infància. Tal i com estableix la normativa autonòmica sobre els drets de la infància i com cabria esperar-se d’una Ciutat Educadora. Sinó que està portant endavant una acció que impedirà el normal desenvolupament de les activitats escolars ja que els terrenys on es té projectat edificar el centre de salut són d’ús diari de l’escola.

4-Però no només açò sinó que, aquesta edificació, contribuirà a una saturació de la zona, molt concorreguda ja de per sí atès la proximitat d’un centre de formació professional, un institut d’educació secundària, el centre d’estimulació primerenca, les dependències de la guàrdia civil i altres serveis. Tot plegat, portarà a un augment considerable de la contaminació atmosfèrica i acústica que dificultaran les condicions físic-ambientals idònies per al procés d’ensenyament-aprenentatge dels xiquets i xiquetes.

5-Hem de afegir, que l’existència de tots els serveis anomenats anteriorment, junt la presència del centre de salut alterarà significativament les condicions de seguretat, mobilitat i accessibilitat, les quals ja es troben actualment molt compromeses.

6-Altre aspecte, és el període de temps necessari per a la construcció d’un consultori amb les característiques anunciades, que considerem, posarà en greu perill la pròpia subsistència del col·legi. Els pares i mares no matricularan als seus fills/es en un centre al qual únicament assisteixen durant tres-quatre cursos, si passaran tot el període d’escolarització en un centre en obra: pas de camions, excavadores i altres vehicles pesants, sorolls i brutícia.

7-A més a més, el nou consultori no projecta l’assistència en pediatria, no resolent l’atenció sanitària en aquesta zona als xiquets i xiquetes que continuaran tenint que desplaçar-se fins l’actual centre de salut.

8-Finalment cal assenyalar que la postura de la comunitat educativa es veu reforçada per la circumstància de què existeixen diverses parcel·les classificades amb ús dotacional assistencial, amb més metres quadrats que els de la parcel·la que es pretén ocupar i amb més places d’aparcament als voltants. Com per exemple el pipican que es troba al costat de la plaça de bous, tan sols a uns metres d’on es vol contruir actualment, un lloc idoni per tractar-se d’una zona en expansió de la ciutat. I que en el seu moment des del consistori municipal se’ns va dir que era zona verda, però després de consultar el PGOU hem comprobat que està qualificat com assistencial.

9-I que aquesta postura que està mantenint la comunitat educativa del CEI Teresa Coloma, s’està veient-se reforçada per diferents agents educatius, socials i polítics de la nostra localitat que ens han mostrat el seu recolzament i suport.

L’AMPA del CEI Teresa Coloma, davant el comunicat de premsa emès per l’Ajuntament de Xàtiva (https://diaridigital.es/lajuntament-de-xativa-vol-desmentir-algunes-de-les-afirmacions-del-comunicat-de-xativa-unida/)

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez − ocho =