L’Alcúdia de Crespins aprova bonificacions de l’IBI per la instal·lació d’energies renovables

Es podrà gaudir, com ha explicat el regidor d’Hisenda, d’una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’impost durant quatre períodes impositius

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins en el seu darrer ple ordinari va aprovar per unanimitat la bonificació de l’impost de béns immobles per a la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
D’aquesta manera, es podrà gaudir d’una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’impost durant quatre períodes impositius sempre que la instal·lació siga realitzada amb caràcter voluntari i no responga a obligacions derivades de la normativa vigent, siga comunicada l’obra amb la concessió pertinent i les instal·lacions siguen amb panels homologats tant en immobles destinats a habitatges com a activitats econòmiques.

Per a tindre dret a aquesta bonificació serà necessari produir un mínim del 20% del consum energètic anual de l’activitat o la habitatge amb les instal·lacions d’energies renovables.

Per altra banda, en cas de no aconseguir la quantitat mínima del 20% del consum energètic anual gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost.

Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pel veí o veïna amb l’aportació de la documentació requerida en l’ordenança.

L’alcalde i regidor d’hisenda, Roberto Granero, ha manifestat que es tracta d’unes bonificacions més acordes a la realitat i que busquen una incentivació de la instal·lació d’energies renovables tant en habitatges com en activitats econòmiques per lluitar contra el canvi climàtic i afavorir el nostre medi ambient.

Per la seua banda el regidor de Medi Ambient, Jordi Caparrós, ha subratllat que amb aquestes bonificacions es pretén “potenciar l’augment de les energies renovables al municipi i també reduir la petjada de carboni que s’emet a l’atmosfera”, a més a més, “de complir el pacte de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 i els diversos indicadors emmarcats en els objectius de reducció d’emissions i neutralitat en 2050”.

No hay comentarios

Dejar respuesta